logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

TYTUŁ PROJEKTU

„Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności

w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”

Cele projektu

Jednym z głównych celów projektu jest zapewnienie profesjonalnej diagnostyki i leczenie niepłodności w odtworzonym w lipcu 2017r. Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej.

  • unowocześnienie aparatury medycznej i sprzętu
  • podniesienie jakości świadczonych usług
  • zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia
  • lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego
  • zmniejszenie liczby osób i par, które dotyka bezpłodność
  • zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń mogących być przyczyną bezpłodności

Cele te osiągane będą poprzez wprowadzenie najnowszej generacji aparatury medycznej i sprzętu na Bloku Operacyjnym GINEKOLOGII w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Wartość projektu3 515 606,40 zł
Umowa zawarta dnia 26.07.2019

Komunikat

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu  POIS.09.02.00-00-0142/18 pn. „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” (w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużycia finansowe za pośrednictwem specjalnego adresu e-mali: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, TREŚĆ  SIWZ  WRAZ Z   ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

https://platformazakupowa.pl/transakcja/253729

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content