logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Logistyka

Logistyka

PION ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

Pionem Zabezpieczenia Logistycznego – kieruje Szef Logistyki, podporządkowany bezpośrednio Komendantowi Szpitala. 
Do ważniejszych zadań
 Pionu Zabezpieczenia Logistycznego w szpitalu należy:

  • Zaopatrywanie oddziałów, zakładów i pozostałych jednostek organizacyjnych szpitala w sprzęt, wyposażenie i materiały (m.in. odzież ochronną i roboczą, pościel i bieliznę szpitalną, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt kwaterunkowy, sprzęt gospodarczy) oraz usługi logistyczne (żywienia pacjentów i personelu, transportu pacjentów, gospodarczego i osobowego, obsługi komunalnej, prania, remontów i zabezpieczenia technicznego, utrzymania infrastruktury) realizowane siłami własnymi oraz poprzez ich kontraktowanie lub outsourcing.
  • Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania oddziałów oraz pozostałych struktur jednostek organizacyjnych szpitala poprzez planową konserwację i naprawę infrastruktury wyposażenia i urządzeń technicznych, energetycznych itp.
  • Zapewnienie dostaw mediów dla szpitala w systemie zasadniczym i rezerwowym.
  • Administrowanie i eksploatacja nieruchomościami.
  • Sporządzanie naliczeń podatków od nieruchomości i środków transportowych.
  • Prowadzenie działalności w zakresie zabezpieczenia metrologicznego, ochrony środowiska i dozoru technicznego.
  • Planowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem i zapisami umów.
  • Organizacja i prowadzenie działalności komercyjnej obejmującej miedzy innymi usługi żywnościowe, usługi transportowe, najem pomieszczeń i powierzchni.

SEKRETARIAT

Paweł Błasiak-logistyka

Szef Logistyki

mgr Paweł Błasiak (p.o.)

DZIAŁ GOSPODARCZY

Kierownik działu: tel. 261 660 542, e-mail: dg@4wsk.pl

– Sekcja Zaopatrzenia: tel. 261 660 549; 261 660 543

– Magazyn: tel. 261 660 607

– Sekcja Transportu: tel.  261 660 727

– Sekcja Obsługi Pralniczej: tel. 261 660 699

DZIAŁ INWESTYCJI

Kierownik działu: tel. 261 660 557, e-mail: inwestycje@4wsk.pl

– Rozliczenia: tel. 261 660 548

– Wyceny: tel. 261 660 548

– Planowanie: tel. 261 660 647

– Inspektorzy: tel. 261 660 647

DZIAŁ ŻYWIENIA

Kierownik działu: tel. 261 660 535, e-mail: dzialzywienia@4wsk.pl

– Kierownik kuchni: tel. 261 660 537

SEKCJA REMONTÓW I EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ

Kierownik sekcji: tel. 261 660 642, e-mail: sur-bud@4wsk.pl

– Inspektorzy: tel. 261 660 640/261 660 881

– Kierownik Grupy Technicznej: tel. 693 309 913

– Kierownik Grupy Budowlanej: tel. 691 252 511

– Obsługa Techniczna ZBO: tel. 609 700 448/609 700 463

SEKCJA ORGANIZACYJNA

Kierownik sekcji: tel. 261 660 809, e-mail: logistyka@4wsk.pl

– Inspektor Ochrony Środowiska: tel. 261 660 649

– Metrolog: tel. 261 660 055

– Inspektor ds. finansowych: tel. 261 660 526

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I UTRZYMANIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik działu: tel. 261 660 092, e-mail: sekcjagn@4wsk.pl

– Starszy Inspektor: tel. 261 660 547

– Inspektor (podatki): tel. 261 660 393

LOKALIZACJA

Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content