logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

LECZENIE W SZPITALU

Leczenie szpitalne planowe

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten, u którego pacjent leczy się prywatnie. Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do czasu ustalenia terminu przyjęcia.

Terminy przyjęć do szpitala ustalane są zgodnie z przedstawionymi informacjami w zakładkach poszczególnych oddziałów.

W dniu przyjęcia do szpitala prosimy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość , w tym nr PESEL jak i z kodem skierowania.

Leczenie szpitalne w trybie nagłym
W przypadku stanu nagłego, zagrażającego zdrowiu lub życiu pacjent może zgłosić się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

 • W dniu wyznaczonego przyjęcia pacjent powinien zgłosić się do rejestracji do leczenia szpitalnego o wyznaczonej przez ordynatora godzinie  z dokumentem tożsamości i kodem skierowania
 •  Do szpitala pacjent powinien wziąć rzeczy, które zmieszczą się w małej torbie podręcznej:
 • przybory toaletowe (mydło, ręcznik, gąbka, grzebień, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, przybory do golenia).
 • obuwie zmienne
 • szlafrok (dres)
 • bielizna osobista na zmianę
 • kubek i sztućce
 • pudełko na protezę zębową / aparat słuchowy (jeśli chory używa)
 • leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (w oryginalnych opakowaniach)
 • kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które są podstawą kierowania do szpitala
 • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu (nap karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji)
 • przydatny może być także zapisany adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem.

Podczas hospitalizacji pacjent poproszony będzie o okazanie karty informacyjnej lub innych dowodów leczenia (także z innych placówek), ewentualnie przedstawienie informacji na temat dawkowania stosowanych leków.

Jeżeli zdecydują się Państwo przynieść do szpitala przedmioty wartościowe takie jak pieniądze, biżuteria, itp. prosimy pamiętać, że personel naszej placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu szpitalnego.

SKIEROWANIE DO LEKARZA SPECJALISTY (AOS)

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

 

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content