logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Szkolenia pracowników

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

„Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki” –  Stanisław Jerzy Lec

Ośrodek Badań i Innowacji sprawuje nadzór nad kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników 4.WSzKzP SPZOZ.

Głównym dokumentem wewnętrznym 4.WSzKzP SPZOZ regulującym obszar szkoleń jest procedura „Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników”, która jest dostępna w wewnętrznej sieci Szpitala-Intranet.

Ścieżka po zalogowaniu się do systemu:
– Intranet,
– Regulamin badań klinicznych, procedury szkoleń, praktyk, wolontariatów,
– Zarządzenie nr 247 z 2021r. „Procedura kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników” – wyd. 13.
Przedmiotem procedury są postanowienia ogólne, kryteria wyboru pracownika na kształcenie, tryb planowania kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, uzyskanie zgody na udział w kształceniu dla pracowników 4.WSzKzP SPZOZ, tryb postępowania po odbyciu kształcenia, sposoby dokonania płatności za kształcenie. Procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych 4.WSzKzP SPZOZ i dotyczy pracowników zatrudnionych w 4.WSzKzP SPZOZ. Procedura dotyczy także żołnierzy zawodowych, pełniących zawodową służbę wojskową w 4.WSzKzP SPZOZ, z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content