logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Projekty

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii

NARODOWY PROGRAM TRANSPLANTACYJNY Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii

NARODOWY PROGRAM CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NA LATA 2022-2032 Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych Inwestycje w system opieki kardiologicznej

Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym. Oś priorytetowa XI REACT-EU.

Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu „Geriatria” we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023. Finansowane z norweskiego mechanizmu finansowego i budżetu państwa.

Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu „Choroby przewlekłe” we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023. Finansowane z norweskiego mechanizmu finansowego i budżetu państwa.

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA – Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022 r.

Program bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19

Narodowa Strategia Onkologiczna? Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej?

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content