Pomóż walczyć z koronawirusem!

Instytucje oraz osoby prywatne, które zechcą wesprzeć 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w walce z koronawirusem prosimy o przekazanie środków finansowych na konto:

 


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

z dopiskiem: Sprzęt COVID-19 dla 4WSKIstnieje także możliwość zawarcia ze szpitalem umowy darowizny. Pieniądze można wówczas wpłacać bezpośrednio na konto 4. WSK, wcześniej kontaktując się z naszym pracownikiem.


Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

261 660 141, 261 660 779


Za każdy rodzaj wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy.


Bezpłatnie zbadaj skórę


W związku z realizacją "Programu edukacyjno-profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów skóry i czerniaka" przez Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny naszego szpitala serdecznie zapraszamy mieszkańców Wrocławia do skorzystania z możliwości przebadania skóry. Program, na który składają się konsultacje lekarskie oraz edukacja, jest realizowany w soboty, w okresie od października do grudnia 2020 r. Rejestrować można się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-13.00, dzwoniąc pod nr tel. 261 660 505.