logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kancelaria główna

Kancelaria główna

KANCELARIA GŁÓWNA

Kancelaria przyjmuje interesantów w dni robocze w godz. 7.30-14.50 (praca własna w godz. 10-12)

Kancelaria podlega pod Pion Ochrony Informacji Niejawnych, którym zarządza

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Janusz Siwek tel.: tel. 261 660 181

Kontakt

tel. 261 660 705

e-mail: kancelariaglowna@4wsk.pl

Kierownik kancelarii – Dorota Działak tel.: 261 660 225

Zespół:

– Larissa Urban

– Ewa Chabko

– Bogumiła Gajewska

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content