logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

PRAKTYKI

e-mail: naukowy@4wsk.pl
tel. 261 660 170 (kontakt w godz. 12-14)

Serdecznie zapraszamy na praktyki do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu!

Co Państwu oferujemy?

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ we Wrocławiu od wielu lat pomaga w zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego, współpracując z uczelniami i ośrodkami kształcenia w Polsce, oferując praktyki zawodowe realizowane na bazie oddziałów, klinik i pracowni Szpitala. Zapewnia on możliwość zorganizowania praktyk grupowych, a także przyjmuje osoby zainteresowane realizacją praktyk we własnym zakresie. Również działy administracji Szpitala zapraszają osoby zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności i kompetencji na praktyki bezpłatne, oferowane przez cały rok kalendarzowy.

Do kogo należy się zgłosić?

Nadzór i kontrolę nad prawidłowym przebiegiem procesu uzyskiwania miejsc na praktyki pełni Ośrodek Badań i Innowacji (OBiI), który udziela wszelkich informacji i pomocy związanej z realizacją praktyk w Szpitalu.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami regulującymi proces uzyskiwania zgody na realizację praktyk indywidualnych i grupowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Zespół OBiI

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content