logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

O nas

CWBK

O nas

O NAS

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ (CWBK) to projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, w ramach konkursu Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4. 

Okres realizacji: 01.08.2021 – 31.07.2026

Wartość dofinasowania: 8 530 437,48 PLN

Projekt nr: 2021/ABM/04/00008/P/05

Projekt jest unikatowym przedsięwzięciem, którego najważniejszym celem jest usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych. Ma to zwiększyć liczbę prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli. CWBK zostało powołane w strukturze organizacyjnej 4.WSzKzP SPZOZ jako odrębna, samodzielna jednostka, posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.

Wraz z otrzymaniem dofinansowania 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu stał się jednym z 23 ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Funkcjonujące w Sieci wspólne standardy i modele zarządzania informacją o badaniu klinicznym mają uatrakcyjnić polski rynek badań i zachęcić sponsorów do ich realizacji, przede wszystkim w publicznych ośrodkach. Stale wdrażane rozwiązania bezpośrednio wpłyną na wzmocnienie pozycji Polski w obrębie realizacji badań klinicznych, zwiększając konkurencyjność krajowej infrastruktury i jej zdolność do wspierania wysokiej jakości badań. W konsekwencji spowoduje to efektywniejszy rozwój współpracy na poziomie międzynarodowym. PSBK ma zapewniać skuteczną rekrutację w skali kraju i usprawniać proces feasibility badań, a także wspierać kształcenie kadry zaangażowanej w badania kliniczne. Ujednolicenie zasad realizacji badań, wyceny czy rozliczeń oraz skrócenie czasu kontraktowania, przyczynią się w długookresowej perspektywie do optymalizacji kosztów w zakresie refundacji oraz polityki lekowej w systemie ochrony zdrowia. Przyniesie to bezpośrednią korzyść dla polskich pacjentów, którzy otrzymają dostęp do przełomowych i innowacyjnych terapii o lepszej skuteczności i wysokim profilu bezpieczeństwa.

Filarem strategii CWBK jest innowacja, synergia i współpraca

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ spełnia standardy modelowego CWBK określone przez Agencję Badań Medycznych, skupiając osoby wspierające badaczy i naukowców w realizowaniu badań klinicznych. Obecnie centrum zatrudnia personel medyczny i administracyjny. To m.in. koordynatorzy ds. badań klinicznych, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny, koordynator ds. bezpieczeństwa terapii, koordynator apteczny, monitor badań klinicznych, pisarz medyczny, biostatystyk, informatyk, specjalista ds. jakości, specjalista ds. finansów, informatyk, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. zgód i pozwoleń, rejestratorka, archiwista.

W naszym centrum człowiek jest najważniejszy.

I

- Inteligentne rozwiązania

N

- Nowoczesny sprzęt i nowatorskie metody pracy

N

- Niezawodność działania

O

- Otwartość na wyzwania

W

- Współpraca wielopłaszczyznowa

A

- Ambicje prowadzące do sukcesu

C

- Cel ukierunkowany na rozwój

J

- Jakość oferowanych usług

A

- Adaptacja i elastyczność

Obszary działalności administracyjnej CWBK:

  • zwiększenie ilości i jakości badań klinicznych realizowanych przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
  • zwiększenie wpływu i rozpoznawalności Szpitala w obszarze badań klinicznych,
  • dywersyfikacja źródeł przychodów
  • zwiększenie potencjału naukowe szpitala
  • tworzenie sieci kontaktów pomiędzy pracownikami a światem biznesu i nauki

 

Obszary działalności naukowej i badawczej CWBK:

  • polityka zdrowotna oparta na dowodach (ang. evidence-based approach)
  • poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przewlekłym
  • zwiększanie indywidualnej odporności psychicznej (rezyliencja)
  • wprowadzenie korzystnych zmian technologicznych w zakresie opieki zdrowotnej

Lokalizacja

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content