logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ośrodek Informatyki i Sekcja Cyberbezpieczeństwa

Ośrodek Informatyki i Sekcja Cyberbezpieczeństwa

OŚRODEK INFORMATYKI I SEKCJA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Pełnomocnik Komendanta ds. Cyberbezpieczeństwa i Informatyki – mgr inż. Jarosław Wojtaś
tel. 71 70 70 880

Ośrodek Informatyki

tel. 261 660 475 lub 71 7210 475, 261 660 476 lub 71 7210 476
fax: 261 660 545
e-mail: informatyka@4wsk.pl

Kierownik Ośrodka Informatyki – mgr inż. Agnieszka Kucharska
tel. 261 660 474 lub 71 7210 474

Sekcja Utrzymania Systemów Informatycznych:
Kierownik Sekcji – mgr inż. Tomasz Krzuszcz (p.o.)
– inż. Adrian Barszczewski
– inż. Janusz Stelmaszczyk
– Mariusz Wawrzyniak

Sekcja Utrzymania Systemów Medycznych:
Kierownik Sekcji – mgr inż. Krzysztof Bielecki (p.o.)
– inż. Adam Dzienia
– Marcin Chmielewski

Sekcja Wdrożeń i Rozwoju Systemów:
Kierownik Sekcji – inż. Norman Wolszczak (p.o.)
– inż. Karolina Klinik
– Jakub Zdanowski

Sekcja Wsparcia Użytkownika:

Sekcja Zarządzania Mieniem IT i Administracji:
– mgr Magdalena Błaszczyk
– lic. Dorota Janiszewska
– Piotr Lech

Przedmiotem działalności Ośrodka Informatyki jest administrowanie i nadzorowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych, utrzymanie sprawności i funkcjonalności sprzętu teleinformatycznego oraz medycznego, obsługa infrastruktury serwerowej i sieciowej, obsługa telefonii cyfrowej VOIP, obsługa wojskowych systemów łączności, wdrażanie nowych programów i systemów oraz rozszerzanie funkcjonalności istniejącego oprogramowania, a także rozwój i modernizacja w obszarze infrastruktury teleinformatycznej i systemów łączności szpitala. Ośrodek odpowiada również za zaopatrywanie i gospodarkę sprzętem informatycznym, urządzeniami i środkami materiałowymi.

Sekcja Cyberbezpieczeństwa

tel. 261 660 551 lub 71 7210 551
e-mail: security@4wsk.pl
Zgłoszenia incydentów: e-mail: incydenty@4wsk.pl

Kierownik Sekcji Cyberbezpieczeństwa – mgr inż. Mirosław Sęk
– inż. Tomasz Bigorowski
– inż. Jakub Żbikowski

Do zadań sekcji należy zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w nich przetwarzanych, projektowanie rozwiązań systemowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem oraz ich obsługa, zarządzanie podatnościami, środkami technicznymi oraz organizacyjnymi w zakresie systemu cyberbezpieczeństwa, zapewnienie zgodności z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, normą ISO 27001 oraz innymi dokumentami normatywnymi i najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content