logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Sekcja kontroli zarządczej

Sekcja kontroli zarządczej

SEKCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Pełnomocnik Komendanta ds. kontroli zarządczej – mgr Monika Trzyna, tel. 261 660 648

Pracownicy Sekcji:

inż. Małgorzata Antosik

Justyna Lubańska – tel. 261 660 612

e-mail: ryzyko@4wsk.pl

Zadania Sekcji:

 • planowanie, organizacja i nadzór nad systemem kontroli zarządczej;
 • dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach działalności Szpitala i przedstawianie rekomendacji w celu jego usprawnienia;
 • opiniowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej na etapie wprowadzania do stosowania w Szpitalu (procedur, regulaminów, zarządzeń komendanta itp.);
 • planowanie, przeprowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem;
 • opracowywanie planu działalności Szpitala;
 • przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej;
 • przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 • planowanie i koordynowanie kontroli wewnętrznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala;
 • nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji we współpracy z pełnomocnikiem komendanta ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki;
 • współpraca z pełnomocnikiem komendanta ds. zintegrowanego systemu zarządzania, w tym przekazywanie informacji w obszarze ryzyka i szans;
 • nadzór nad aktualnością i adekwatnością strategii Szpitala;
 • przedstawianie propozycji i nadzór nad wdrażaniem usprawnień i zmian w funkcjonowaniu Szpitala mających na celu bardziej efektywne osiąganie celów i realizacji zadań;
 • monitorowanie realizacji założeń zawartych w strategii Szpitala;
 • nadzór nad strategiczną kartą wyników;
 • przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań komendantowi szpitala;
 • wspieranie komendy szpitala w wyznaczaniu celów strategicznych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji założeń strategii Szpitala.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content