logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Dział Jakości

Dział Jakości

DZIAŁ JAKOŚCI

Pełnomocnik komendanta ds. zintegrowanego systemu zarządzania – mgr Dorota Jędrzejewska, tel. 261 660 114

Pracownicy Działu Jakości tel. 261 660 214; e-mail: iso@4wsk.pl

mgr Michał Laskowski – starszy specjalista

mgr Beata Wojciechowska-Bienias – starszy inspektor

mgr Anna Zieniewicz – starszy inspektor

Do zadań działu należy:

1. Inicjowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych podnoszeniem jakości świadczeń zdrowotnych;
2. Wprowadzanie i zarządzanie systemami jakości w Szpitalu poprzez:

  • opracowanie i modernizację dokumentacji systemowej,
  • wdrażanie polityki zintegrowanego systemu zarządzania,
  • projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze systemowym,
  • ocenę funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania,
  • planowanie i nadzór nad realizacją auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarzadzania,
  • nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących poauditowych z zakresu ZSZ i identyfikacja,
  • monitorowanie celów jakości,
  • organizacja przeglądu zarządzania

3. Współuczestniczenie w programowaniu i realizacji szkoleń w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania;
4. Współpraca z kierownictwem Szpitala w sprawach zintegrowanego systemu zarządzania;
5. Koordynowanie prac przygotowujących szpital do przeprowadzenia zewnętrznej oceny w oparciu o standardy akredytacyjne, międzynarodowe normy ISO.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content