logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr inż. Janusz Zieliński – tel. 261 660 810

Inspektor Ochrony Danych – powołany przez administratora zgodnie z zapisami art.37  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – nadzoruje zadania związane z bezpieczeństwem prawidłowego przetwarzania danych osobowych .

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

  • informowanie administratora, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów.
  • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia;
  • nadzorowanie, opracowywania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w 4. WSzKzP SPZOZ;
  • zapoznawanie pracowników 4.WSzKzP SPZOZ z zapisami PBDO oraz
    z dokumentami wewnętrznymi opisującymi bezpieczne przetwarzanie danych osobowych;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  • inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content