logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19.

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19.

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Działania 6.2 C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu przystąpił do realizacji Projektu pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość całkowita projektu:      91 200 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;

6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;

7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;

8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;

9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;

10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;

11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;

12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;

13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;

14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;

15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;

16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;

17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);

19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;

20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;

21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;

22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;

23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;

24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz  stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:

1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,

2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,

3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),

4. zakup środków ochrony indywidualnej,

5. zakup urządzeń do dezynfekcji,

6. zakup środków  do dezynfekcji,

7. zakup środków farmaceutycznych

8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych

9. działania informacyjno- promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Analizator PCR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-COVID-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-COVID-2020_EKG_Respirator

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content