logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia

Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia

Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia

Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia powstała z początkiem 2019 roku. Pracownia zapewnia ekspercki, merytoryczny nadzór nad badaniami wykonywanymi za pomocą zaawansowanych metod obrazowania kardio- i angiologicznego, takimi jak tomografia komputerowa serca i naczyń oraz rezonans magnetyczny serca i naczyń. Zgodność z najwyższymi standardami wykonywanych badań gwarantują uznane międzynarodowe i polskie dyplomy i certyfikacje personelu Pracowni tj. European Association of Cardiovascular Imaging Cardiac Computed Tomography Exam Diploma, European Association of Cardiovascular Imaging Cardiovascular Magnetic Resonance Exam Diploma, czy Indywidualna Certyfikacja Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie radiologii sercowo-naczyniowej. Pracownia oferuje pełen zakres badań TK i MR serca; w zakresie TK począwszy od oceny ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy badania wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych, przez angiografię tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (koronarografię TK), ocenę morfologii i funkcji serca, w tym ocenę perfuzji mięśnia sercowego (próby w farmakologicznym obciążeniu), po badania kwalifikacyjne przed planowanymi nieinwazyjnymi zabiegami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi; w zakresie MR począwszy od oceny morfologicznej i czynnościowej struktur i jam serca, poprzez ocenę etiologii niewydolności serca, w tym różnicowania tła ischemicznego i nieischemicznego uszkodzenia miokardium, ocenę nabytych i wrodzonych wad serca dorosłych, po ocenę guzów i zmian guzopodobnych serca, we wszystkich protokołach z wykorzystaniem najnowszych dostępnych sekwencji i analiz tj. sekwencje T1-, T2-, T2*-mapping czy analizy strainMR. Pracownia oferuje badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wszystkich obszarów naczyniowych, zarówno badania stricte angiograficzne, jak i badania wielofazowe, w tym dedykowane ocenie naczyń żylnych. W pracowni prowadzone są badania naukowe, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 4.WSzKzP SPZOZ, jak również z jednostkami organizacyjnymi spoza 4.WSzKzP SPZOZ, skutkujące licznymi publikacjami w renomowanych czasopismach z współczynnikiem wpływu IF. Dzięki komplementarnej współpracy Samodzielnej Pracowni Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia Ośrodka Diagnostyki Obrazowej z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca, chorzy korzystający ze świadczeń w 4.WSzKzP SPZOZ mają gwarancję dostępu do pełnego zakresu procedur nowoczesnej diagnostyki obrazowej serca i naczyń na najwyższym europejskim poziomie.

Pracownią kieruje prof. dr hab. n. med. Paweł Gać – autor 180 artykułów naukowych pełnotekstowych i 170 doniesień kongresowych, 15 rozdziałów w podręcznikach, o całkowitej punktacji IF 430 i MNiSW 10500, indeks Hirscha na dzień 01.04.2024: 17

Kontakt
Rejestracja do Zakładu Radiologii (RTG, TK, MR, mammografia) (07:30-14:35)
71 721 08 86
Sekretariat
261 660 480
radiologia@4wsk.pl

Personel

Paweł Gać
Kierownik Samodzielnej Pracowni Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia
prof. dr hab. n. med. Paweł Gać

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content