logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Radiologia

Radiologia

Ośrodek Diagnostyki Obrazowej jest jednym z wiodących tego typu ośrodków na Dolnym Śląsku. W jego skład wchodzą Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, Zakład Radiologii Zabiegowej oraz Zakład Patomorfologii. Pracuje w nim świetnie wykształcona kadra medyczna, która dysponuje bardzo nowoczesnym, wysokospecjalistycznym sprzętem diagnostycznym, spełniającym wszelkie standardy europejskie.

Przypisane jednostki

Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia powstała z początkiem 2019 roku. Pracownia zapewnia ekspercki, merytoryczny nadzór nad badaniami wykonywanymi za pomocą zaawansowanych metod obrazowania kardio- i angiologicznego, takimi jak tomografia komputerowa serca i naczyń oraz rezonans magnetyczny serca i naczyń. Zgodność z najwyższymi standardami wykonywanych badań gwarantują uznane międzynarodowe i polskie dyplomy i certyfikacje personelu Pracowni tj. European Association of Cardiovascular Imaging Cardiac Computed Tomography Exam Diploma, European Association of Cardiovascular Imaging Cardiovascular Magnetic Resonance Exam Diploma, czy Indywidualna Certyfikacja Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie radiologii sercowo-naczyniowej. Pracownia oferuje pełen zakres badań TK i MR serca; w zakresie TK począwszy od oceny ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy badania wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych, przez angiografię tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (koronarografię TK), ocenę morfologii i funkcji serca, w tym ocenę perfuzji mięśnia sercowego (próby w farmakologicznym obciążeniu), po badania kwalifikacyjne przed planowanymi nieinwazyjnymi zabiegami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi; w zakresie MR począwszy od oceny morfologicznej i czynnościowej struktur i jam serca, poprzez ocenę etiologii niewydolności serca, w tym różnicowania tła ischemicznego i nieischemicznego uszkodzenia miokardium, ocenę nabytych i wrodzonych wad serca dorosłych, po ocenę guzów i zmian guzopodobnych serca, we wszystkich protokołach z wykorzystaniem najnowszych dostępnych sekwencji i analiz tj. sekwencje T1-, T2-, T2*-mapping czy analizy strainMR. Pracownia oferuje badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wszystkich obszarów naczyniowych, zarówno badania stricte angiograficzne, jak i badania wielofazowe, w tym dedykowane ocenie naczyń żylnych. W pracowni prowadzone są badania naukowe, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 4.WSzKzP SPZOZ, jak również z jednostkami organizacyjnymi spoza 4.WSzKzP SPZOZ, skutkujące licznymi publikacjami w renomowanych czasopismach z współczynnikiem wpływu IF. Dzięki komplementarnej współpracy Samodzielnej Pracowni Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia Ośrodka Diagnostyki Obrazowej z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca, chorzy korzystający ze świadczeń w 4.WSzKzP SPZOZ mają gwarancję dostępu do pełnego zakresu procedur nowoczesnej diagnostyki obrazowej serca i naczyń na najwyższym europejskim poziomie.

Wykonuje klasyczne badania radiologiczne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badania elektrokardiograficzne. Wszystkie w oparciu o systemy radiografii cyfrowej pośredniej CR i radiografii cyfrowej bezpośredniej DR oraz wsparciu ze strony nowoczesnego systemu informatycznego AMMS . Zainstalowany w szpitalu system archiwizacji i prezentacji danych PACS (Picture Archives and Communication System) ułatwia gromadzenie i prezentację wyników badań, ułatwia organizację szkoleń i konferencji naukowych.

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania diagnostyczne dla wszystkich jednostek szpitala, ponadto dla poradni przyszpitalnych oraz innych jednostek i placówek medycznych.

Zakład czynny jest codziennie przez całą dobę. Pracownie diagnostyczne MR oraz TK pracują w godzinach 07.00-19.00 (badania planowe i bieżące), a także wykonują całodobowo badania w trybie pilnym z oddziałów szpitalnych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pracownia RTG czynna jest codziennie przez całą dobę. Pracownia RTG pracuje w godzinach 08.00-14.00 (badania planowe i bieżące), natomiast w godzinach 14.00-08.00 wykonywane są badania w trybie pilnym z oddziałów szpitalnych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zakład dysponuje nowoczesną aparaturą umożliwiającą wykonywanie mammografii, biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią i ultrasonografii. Badania wykonywane są w technologii cyfrowej w oparciu o system radiografii cyfrowej pośredniej CR oraz wsparciu ze strony nowoczesnego systemu informatycznego standardu RIS. Zainstalowany nowoczesny system archiwizacji PACS (Picture Archives and Communication System) ułatwia gromadzenie i prezentację wyników badań.

Pacjenci mogą skorzystać z szerokiego zakresu badań obrazowych: mammografii, biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG, biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią pod kontrolą USG lub biopsji stereotaktycznej, ultrasonografii piersi, węzłów chłonnych, szyi i ślinianek.

Pracownie diagnostyczne czynne są w godzinach 08.00-14.30, wykonując planowe badania diagnostyczne.

Kontakt
Rejestracja do Zakładu Radiologii (RTG, TK, MR, mammografia) (07:30-14:35)
71 721 08 86
Rejestracja do Pracowni Mammotomii
261 660 392
Sekretariat
261 660 480
radiologia@4wsk.pl

Personel

Jacek Nowicki
Kierownik Ośrodka Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Jacek Nowicki
Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej/Zastępca kierownika Ośrodka Diagnostyki Obrazowej
lek. Jacek Witkowski
Andrzej Wysocki
Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej
lek. Andrzej Wysocki
Paweł Gać
Kierownik Samodzielnej Pracowni Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia
dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW
Kierownik Neuroradiologii
prof. dr hab. n. med. Joanna Bladowska
Sebastian Cholewa
Zastępca kierownika Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej
mjr lek. Sebastian Cholewa (cz.p.o.)
Kierownik pracowni RTG
lek. Małgorzata Kuśmierska
Kierownik pracowni TK
lek. Piotr Laszczyński
Anna Zając
Pielęgniarka Koordynująca
Anna Zając
Kierownik pracowni MR
lek. Irena Plucińska
Sebastian Janus
Kierownik zespołu techników elektroradiologii/koordynator
lic. Sebastian Janus

Lekarze:

lek. Mariusz Bienias
lek. Agnieszka Magott-Derkacz
dr n. med. Bartłomiej Kędzierski
lek. Tomasz Kuniej
lek. Anna Kuśmierska
lek. Radosław Muczyński
lek. Paweł Rutecki
lek. Dorota Trejtowicz
lek. Oleksandr Pylypchuk

Lekarze rezydenci:

kpt. lek. Aleksandra Bracka
por. lek. Daniel Marciniak
lek. Kamil Brudniak
lek. Dawid Gutkowski
lek. Tomasz Fidewicz
lek. Ewa Frąckiewicz
por. lek. Dawid Hadryś
lek. Martyna Hajac
lek. Olga Koptiuk
lek. Jędrzej Krzemiński
lek. Agnieszka Lisatowicz
por. lek. Jagoda Rafalska
lek. Aleksandra Szubryt
lek. Agnieszka Trejtowicz-Sutor
por. lek. Krzysztof Urbanowicz
lek. Konrad Witkowski
lek. Katarzyna Kałuża
ppor. lek. Marcin Kusaj

Sekretariat medyczny

Patrycja Szachniewicz

mgr Diana Franczak

Pielęgniarki

Edyta Tużnik
Jolanta Mazur
Małgorzata Skoczylas
Marta Kamieńska-Golec
Dorota Jagodzińska
Maria Urbel
Renata Miłek
Aleksandra Czerwińska
Justyna Skarżyńska

Pielęgniarze

Piotr Romanowski
Jerzy Woźniak
Tomasz Drożdżowski

Rejestratorki

Beata Grochowska
Izabela Wojdylak
Anna Berg

Technicy elektroradiologii

Piotr Fedyk
Jadwiga Kozioł
Lidia Mielewska
Łukasz Miłkowski
Magdalena Głowienkowska
Ewelina Talaga
Monika Tekieli
Seweryn Szarmach
Grażyna Kalitkiewicz
Karol Jopek
January Niemaszyk
Alina Łubińska
Aleksandra Warzecha
Mateusz Jarecki
Michał Tomasik
Anna Kędzia
Daria Nowicka
Iwona Pałczyńska-Małyszka

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO B - PARTER
Radiologia

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content