logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Samodzielna Pracownia Neuroradiologii

Samodzielna Pracownia Neuroradiologii

Samodzielna Pracownia Neuroradiologii

Samodzielna Pracownia Neuroradiologii zapewnia ekspercki nadzór nad diagnostyką ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wykonywanych badań tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MR) mózgowia i kanału kremowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych zaawansowanych metod obrazowania mózgowia jakimi są badania perfuzji oraz badania tensora dyfuzji MR. Zgodność z najwyższymi standardami wykonywanych badań gwarantują uznane międzynarodowe i polskie dyplomy kierownika Pracowni prof. dr hab. n. med. Joanny Bladowskiej.

Prof. Joanna Bladowska jest specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej, certyfikowaną neuroradiolog (European Diploma in Neuroradiology), z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Od października 2023 roku kierownik przedmiotu Diagnostyka Obrazowa na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej oraz zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Medyczne. Od 2010 roku wykładowca na licznych kursach międzynarodowych dla lekarzy w Polsce i w Europie (Radolfzell, Monachium, Leuven – jedyny wykładowca z Polski). Zapraszana co roku jako wykładowca na Europejskim Kongresie Radiologii w Wiedniu oraz Europejskim Kongresie Neuroradiologii (Wiedeń 2023, Paryż 2024). Bogate doświadczenie dydaktyczne – w latach 2010 – 2023 zajęcia z przedmiotu radiologia dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów anglojęzycznych (English Division). Od 2019r. przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) oraz od 2023r.  przewodnicząca Sekcji Neuroradiologii PLTR. Pierwszy autor dwóch rozdziałów w prestiżowej książce Clinical Neuroradiology The ESNR (European Society of Neuroradiology) Textbook. Duży dorobek publikacyjny, głównie w zakresie neuroradiologii, autorka 145 publikacji i 164 doniesień kongresowych, 15 rozdziałów w podręcznikach, w tym 3 anglojęzyczne, całkowity IF=232.4, IH=16.

Jako jedyny polski neuroradiolog w historii otrzymała prestiżową międzynarodową nagrodę naukową Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego (ESNR) za pionierskie w skali światowej badania dotyczące oceny zmian w mózgowiu u pacjentów zakażonych wirusem HIV-1 oraz HCV. Otrzymała Nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej za najwybitniejszą publikację z zakresu medycyny klinicznej ogłoszoną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w latach 2013-2014. Za całokształt działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP w 2023r.

Pracownia Neuroradiologii oferuje pełen zakres badań TK i MR mózgowia oraz kanału kręgowego w diagnostyce zmian zapalnych, infekcyjnych, demielinizacyjnych, naczyniowych, zwyrodnieniowych oraz nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, a także diagnostyki chorób przysadki mózgowej na najwyższym eksperckim poziomie.

W pracowni prowadzone są badania naukowe, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 4.WSK, jak również z jednostkami organizacyjnymi spoza 4.WSK, skutkujące licznymi publikacjami w renomowanych czasopismach zagranicznych z wysokim współczynnikiem wpływu IF.

Dzięki komplementarnej współpracy Samodzielnej Pracowni Neuroradiologii z Odziałem Neurochirurgii, Neurologii oraz Endokrynologii w formie codziennych konsultacji kliniczno-radiologicznych, chorzy korzystający ze świadczeń w 4.WSK mają gwarancję dostępu do pełnego zakresu procedur nowoczesnej diagnostyki obrazowej mózgowia, w tym przysadki mózgowej oraz kanału kręgowego na najwyższym europejskim poziomie.

Kontakt
Rejestracja do Zakładu Radiologii (RTG, TK, MR, mammografia) (07:30-14:35)
71 721 08 86
Sekretariat
261 660 480
radiologia@4wsk.pl

Personel

Kierownik Samodzielnej Pracowni Neuroradiologii
prof. dr. hab. n. med. Joanna Bladowska

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content