logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Starszy Specjalista ds. budowlanych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Starszy Specjalista ds. budowlanych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Starszy Specjalista ds. budowlanych

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Dział Inwestycji

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe budowlane,
staż pracy min 5 lat,
umiejętność przygotowywania i rozliczania zadań inwestycyjnych,
znajomość Ustaw Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów techniczno-budowlanych,
biegła obsługa komputera, w tym pakietu Office i poczty elektronicznej,
umiejętność twórczego i syntetycznego myślenia,
obsługa programów NORMA PRO i AutoCad.

Wymagania dodatkowe:

podstawowa znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

prowadzenie dokumentacji dla potrzeb inwestycji budowlanych,
udział w pracach komisji przetargowych,
opiniowanie dokumentacji technicznych,
inne zadania zgodnie z zakresem obowiązków.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content