logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista (ds. standaryzacji danych medycznych) – Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista (ds. standaryzacji danych medycznych) – Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista (ds. standaryzacji danych medycznych) – Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 1/2 etatu

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe informatyczne,
doświadczenie w pracy z projektami naukowymi i obszarem zdrowia,
ukończone szkolenia z zakresu metodologii badań naukowych,
znajomość obowiązujących przepisów w zakresie RODO;

Wymagania dodatkowe:

umiejętność rozwiązywania problemów;
umiejętność współpracy w zespole;
umiejętności komunikacyjne;
znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

nadzór i współpraca w zakresie przetwarzania i pozyskiwanie danych do celów naukowo-badawczych,
aktualizacja polityki zarządzani danymi zgodnie z aktualnymi przepisami,
udział w projektach tworzących infrastrukturę wspierającą rozwój cyfryzacji badań klinicznych,
nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie partnerów technologicznych z branży IT,
inne zadania zgodnie z zakresem obowiązków.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content