logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

tytuł zawodowy lekarza,

Wymagania dodatkowe:

mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, sumienność,
znajomość obsługi komputera.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitala,
prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardami Oddziału.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content