logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Informatyk ds. inżynierii danych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Informatyk ds. inżynierii danych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Informatyk ds. inżynierii danych

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - Projekt RCMC

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, inżynierii danych, matematyki stosowanej, statystyki lub pokrewne;
min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

umiejętności analityczne, komunikacyjne i zdolność do pracy w zespole;
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
znajomość narzędzi do wizualizacji danych, języków programowania służących do przetwarzania i analizy danych, SQL oraz narzędzi Big Data;
rozumienie zarządzania danymi i ich bezpieczeństwem;
znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

wsparcie w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu centralnego systemu RCMC;
projektowanie i utrzymywanie bazy danych;
integracja systemów - pomoc w integracji różnych systemów informatycznych w ramach RCMC, takich jak systemy szpitalne, systemy laboratoryjne, systemy do prowadzenia badań naukowych itp.;
opracowanie interfejsów między różnymi systemami, aby umożliwić wymianę danych;
utrzymywanie infrastruktury danych - pomoc w utrzymywania infrastruktury danych, takiej jak serwery, bazy danych, systemy przechowywania danych i narzędzia analityczne;
monitorowanie wydajności systemów, usuwanie błędów i awarii oraz dbanie o bezpieczeństwo danych;
wdrażanie technologii - pomoc we wdrażaniu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie masowe i głębokie uczenie;
regularne raportowanie postępu prac;
szczegółowa znajomość dokumentacji projektowej.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content