logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Informatyk ds. administrowania baz danych 1/2 etatu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Informatyk ds. administrowania baz danych 1/2 etatu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Informatyk ds. administrowania baz danych 1/2 etatu

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - Projekt RCMC

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, zarządzania informacją, inżynierii systemów lub pokrewnych dziedzin;
co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

umiejętności komunikacyjne i zdolność do pracy w zespole;
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
znajomość systemów zarządzania bazami danych, wiedza na temat ich instalacji, konfiguracji, monitorowania, optymalizacji i utrzymania;
znajomość języków skryptowych i programowania oraz zabezpieczeń danych;
znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

zarządzanie danymi w RCMC w tym zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie i zabezpieczanie danych;
zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami prawnymi - ocena czy przetwarzanie danych w ramach RCMC jest zgodne z obowiązującymi przepisami, takimi jak RODO czy inne regulacje dotyczące prywatności i ochrony danych. Monitorowanie zmian w przepisach i dostosowanie działania w celu zapewnienia zgodności z nimi. Projektowanie i zarządzanie bazami danych - pomoc w projektowaniu i zarządzaniu bazami danych w ramach RCMC. Dbanie o ich optymizację, aby umożliwić szybki i efektywny dostęp do danych.;
dbanie o zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem czy utratą. Stosowanie odpowiednich metod i narzędzi, takich jak szyfrowanie, firewall'e czy systemy antywirusowe;
zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami do danych, w tym przydzielaniem dostępów oraz kontroli dostępów dla poszczególnych użytkowników;
monitorowanie i analizowanie danych, w celu określenia, jakie informacje są najważniejsze dla RCMC oraz jakie dane są zbierane, przechowywane i przetwarzanie w sposób efektywny i celowy;
opracowywanie planu awaryjności, w celu zapewnienia, że w przypadku awarii systemu, dane będą bezpieczne i łatwo odzyskiwane;
współpraca z innymi zespołami w organizacji wchodzącymi w skład konsorcjum, kaimi jak zespół IT, zespoły ds. prywatności i bezpieczeństwa informacji, aby zapewnić spójność i zgodność działań z polityką i strategią RCMC;
monitorowanie działań związanych z kształtowaniem cyfrowej przyszłości Europy, w tym aktów prawnych o usługach cyfrowych.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content