logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Biostatystyk 1/2 (Projekt RCMC)

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Biostatystyk 1/2 (Projekt RCMC)

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Biostatystyk 1/2 (Projekt RCMC)

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - Projekt RCMC

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe w dziedzinie biostatystyki, statystyki, matematyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, biologii, medycyny lub innych pokrewnych naukowych dyscyplin;
min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy z dużymi bazami danych;
umiejętność pisania raportów, analiz statystycznych;
zdolność skutecznego prezentowania wyników analiz i wniosków;
znajomość metod statystycznych i ich zastosowania w badaniach biologicznych, medycznych lub farmaceutycznych;
język angielski na poziomie B2.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

wsparcie w budowie systemu do gromadzenia i integracji danych;
określanie typów danych i ich jakości;
współpraca z badaczami, w celu uczestniczenia na etapie projektowania i realizacji badań klinicznych;
projektowanie badan klinicznych z uwzględnieniem metod oceny skuteczności i monitorowania bezpieczeństwa nowych terapii i leków. Pomoc w ustaleniu punktów końcowych, odpowiedniej wielkości próby, wyborze odpowiednich miar wyników oraz w określeniu metod analizy (SAP);
analiza wyników badań realizowanych w ramach RCMC i CWBK oraz wsparcie pracowników Szpitala i pozostałych Konsorcjantów;
ocena jakości danych medycznych poprzez weryfikacje, integralność i poprawnosć danych;
współpraca z zespołami badawczymi oraz ich wsparcie w interpretacji wyników badań i analiz;
prowadzenie analiz farmakologicznych.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content