logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

UWAGA!!!

Od dnia 02. 05.2023 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wprowadził płatność bezgotówkową. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSK z P SP ZOZ wykonuje badania dla pacjentów oddziałów klinicznych szpitala, gabinetów specjalistycznych i POZ-u.

Zapraszamy również pacjentów spoza naszego POZ. Każdy z Państwa może wykonać u nas badania laboratoryjne odpłatnie. Oferta wykonywanych analiz zawarta jest w poniższej Liście badań oraz proponowanych przez nas pakietach badań, które można wykonać w celu profilaktyki własnego zdrowia.

Wszystkie badania są wykonywane wyłącznie na terenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel
i przy użyciu nowoczesnego sprzętu.

Punktu pobrań materiału do badań czynny:

 • Pon.-pt.: 7:00 – 13:00
 • Sobota – nieczynne
 • Niedziela – nieczynne

Odbiór wyników:

 • Pon.-pt.: 7:00 – 17:00
 • Sobota – nieczynne
 • Niedziela – nieczynne

Zachęcamy do skorzystania z możliwości elektronicznego odbioru wyników badań poprzez platformę e-Laborat. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce „Pacjent”/”eLABORAT”.

Czas oczekiwania na wynik to:

 • w trybie cito (pilne) – na zlecenie lekarza –  do 1 godziny
 • w trybie zwykłym – do godziny 14.00 w dniu pobrania materiału
 • badania mikrobiologiczne – do 72 godzin (wraz z antybiogramem)
 • badania wysokospecjalistyczne – około 1 tygodnia lub krócej

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają*:

 • Kobiety w ciąży,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci oraz osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego**,
 • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu***.

* Zgodnie z art. 47c z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
z 2016r., 1793 ze zm.).
** Zgodnie z art. 1 – 4 ustawy z dnia 24.01.1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).
*** Świadczeniobiorcy muszą posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Stanowisko
Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych

w sprawie oznaczania swoistych przeciwciał i antygenów w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2

z dnia 25 maja 2020

Zgodnie z zaleceniami WHO, ECDC, AOTMiT oraz PTEiLChZ podstawową techniką stosowaną w potwierdzaniu zakażenia SARS-CoV-2 są metody molekularne, wykrywające materiał genetyczny wirusa w wydzielinach i wydalinach chorego, zwłaszcza z błon śluzowych gardła i nosa [1-4]. Wykrycie swoistych przeciwciał ma znaczenie uzupełniające, wskazując na przebyte zakażenie SARS-CoV-2. Potencjalne zastosowania testów serologicznych obejmują:

 • badania populacyjne służące do oceny odsetka osób, które miały kontakt z wirusem,
 • prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych,
 • badanie ozdrowieńców, w celu uzyskania osocza do celów terapeutycznych.

Dostępnych jest wiele testów do wykrywania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. W testach immunoenzymatycznych i chemiluminescencyjnych służących wykrywaniu przeciwciał lub ich kombinacji (IgM, IgG, IgA lub łącznie IgM i IgG) wykorzystywane są różne antygeny wirusowe. Każdy z tych testów może mieć inną czułość, swoistość, oraz wartości predykcyjne ze względu na zróżnicowaną częstość występowania zakażenia SARS-CoV-2 w różnych regionach świata. W związku z tym wymaga walidacji w populacji, w której ma być stosowany.
Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa badanie swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pozwala na osiągnięcie czułości na poziomie zbliżonym do RT PCR dopiero w 2-3 tygodniu od wystąpienia objawów COVID-19, czyli w okresie, gdy u części chorych nie stwierdza się już obecności SARS-CoV-2 RNA, co jest równoznaczne z brakiem zakaźności [5-8]. Wykazanie obecności przeciwciał nie identyfikuje osób zakażonych a przez to nie może być podstawą do izolacji potencjalnych źródeł zakażenia.
Ujemny wynik testu wykrywającego przeciwciała nie wyklucza zakażenia, ze względu na okno serologiczne lub brak wytwarzania przeciwciał przez niektóre osoby (np. w immunosupresji). Z kolei wynik dodatni może świadczyć o aktualnym lub przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 lub być wynikiem krzyżowej reaktywności z innymi przeciwciałami i zawsze wymaga weryfikacji badaniem molekularnym [1-4].
Należy ostrożnie podchodzić do testów wykrywających antygeny SARS-CoV-2, gdyż ich wartość diagnostyczna nie została dostatecznie potwierdzona w opublikowanych wynikach badań.
W aktualnej sytuacji epidemicznej nie zaleca się wykonywania testów serologicznych wykrywających przeciwciała anty- SARS-Cov-2 bez indywidualnego zlecenia lekarskiego. Instytucja lub lekarz zlecający wykonanie takiego badania są zobowiązani do interpretacji wyniku, a także zlecenia i sfinansowania wykonania testu RT PCR w celu weryfikacji każdego przypadku dodatniego wyniku testu serologicznego.

Piśmiennictwo
1. AOTMiT. https://www.aotm.gov.pl/www/zalecenia-covid-19-2/;
2. ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov
3. WHO. https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov),
4. Flisiak R, Horban A, Jaroszewicz J, i wsp. Pol Arch Intern Med. 2020; 130: 352-357
5. Bryan A, i wsp. J. Clin. Microbiol. 2020; doi:10.1128/JCM.00941-20
6. Hou H, i wsp. Clin Transl Immunology 2020;9(5): e01136.
7. Jin Y, i wsp. Int J Infect Dis. 2020;94:49-52
8. Wang W, I wsp. JAMA 2020. doi: 10.1001/jama.2020.3786

Konsultant Krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej – prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych – prof. dr hab. Andrzej Horban
Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej – prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – prof. dr hab. Robert Flisiak

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content