logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zakup aparatury medycznej dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III

Zakup aparatury medycznej dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

oś PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE: 9.2.lnfrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

TYTUŁ PROJEKTU

„Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu –

ETAP III”

Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – ETAP III jest to przedsięwzięcie związane z unowocześnieniem wyposażenia Bloków Operacyjnych, które w 2017 zostaną przeniesione z budynku nr 1 do nowego pawilonu (Zintegrowanego Bloku Operacyjnego).

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności oraz jakości świadczonych usług w obszarze leczenia zabiegowego

Cele szczegółowe obejmują:

  • unowocześnienie aparatury medycznej i sprzętu
  • podniesienie jakości świadczonych usług
  • poprawa efektywności działania
  • zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia
  • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych
  • zmniejszenie trwałych skutków chorób układu oddechowego i chorób układu kostno-stawowego w tym  niezdolność do pracy, niepełnosprawności,
  • lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego.

Cele te osiągane są poprzez wymianę na nowszej generacji aparaturę medycznej i sprzęt na Bloku Operacyjnym w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu . Dzięki temu Szpital uzyska lepsze efekty leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz układu oddechowego a zatem chorób, które stanowią jedne z najistotniejszych problemów zdrowotnych osób dorosłych .

Umowa zawarta dnia 05-02-2018

Całkowita wartość 8 480 158,54 zł
Kwota dofinansowania6 397 517,80 zł

Komunikat

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu  nr POIS.09.02.00-00-0076/17 „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – etap III” (w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużycia finansowe za pośrednictwem specjalnego adresu e-mali: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content