logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Program bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19

Program bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19

Program bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19

Termin realizacji:

Rozpoczęcie od 01.06.2022 roku, zakończenie do 31.12. 2022 roku

Celem Programu jest wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19, poprzez dokonanie oceny stopnia nasilenia zaburzeń i jakości snu oraz zaproponowanie im właściwej ścieżki diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

W ramach oceny stopnia zaburzeń jakości snu przewidywana jest:

·        ocena trwałości i efektywności snu oraz liczby godzin spędzanych w łóżku określonych na podstawie badania aktygrafem

·        ocena związku zaburzeń snu w wyniku przechorowania COVID-19  z  poziomem jakości życia i możliwościami codziennego funkcjonowania

Populacja badana: 60 wrocławian.

Kryteria włączenia

•       Przebyty COVID-19 potwierdzony testem laboratoryjnym (PCR, antygen) co najmniej trzy miesiące od rekrutacji do badania

•       Sprawność fizyczna umożliwiająca realizację badania (ECOG 0/1/2)

•       Zaburzenia snu (subiektywne) – trwające co najmniej miesiąc, które rozpoczęły się po przechorowaniu COVID-19 i są kojarzone przez pacjenta z przebyciem tej choroby

•       Podpisanie świadomej zgody na udział w badaniu

Pacjenci, których zaburzenia snu wykraczać będą poza ramy interwencji przewidzianej w tym Programie, wymagający szerszej diagnostyki zaburzeń snu, zostaną skierowani do Poradni Zaburzeń Snu na badanie polisomnograficzne, polegające na ocenie struktury snu.

Umowa podpisana dnia 01-06-2022

Wartość dotacji 80 000,00 zł

ZABURZENIA SNU PO COVID-19
BEZPŁATNY UDZIAŁ W PROGRAMIE WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA Z ZABURZENIAMI SNU PO PRZEBYTYM COVID-19

Czy masz zaburzenia snu po COVID-19?

Czy wiesz że?

Objawy utrzymujące się przez długi czas po COVID-19, mogą wymagać konsultacji lekarskiej.
Warto poszukać pomocy!

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNY udział w programie wsparcia dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19

Dodatkowo:

Pacjenci uczestniczący w Programie, których zaburzenia snu wykraczać będą poza ramy przewidziane w tym Programie, zostaną skierowani na badanie polisomnograficzne.

REJESTRACJA NA WIZYTY ODBYWA SIĘ CODZIENNIE W GODZINACH OD 9:00 DO 11:00

POD NUMEREM TELEFONU

71 727 41 46

PROGRAM FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content