logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Narodowa Strategia Onkologiczna? Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej?

Narodowa Strategia Onkologiczna? Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej?

Program Narodowa Strategia Onkologiczna

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu

wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej

4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu został wybrany na realizatora wieloletniego programu pn. Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

.

Konkurs jest przeznaczony dla jednostek prowadzących rehabilitację leczniczą osób dorosłych lub dzieci.

I.ZAKRES FINANSOWANIA (WYDATKI MAJĄTKOWE)

W ramach konkursu, Minister Zdrowia finansuje koszt zakupu sprzętu wymienionego poniżej, bez konieczności wnoszenia przez Realizatora wkładu własnego:

 1. Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem
 2. Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych
 3. Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego
 4. Ośmiostanowiskowy system z automatycznym pomiarem ciśnienia
 5. Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych
 6. System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
 7. Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej
 8. Urządzenie diagnostyczno–terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej
 9. Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn górnych i dolnych
 10. Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu
 11. Bieżnia
 12. Bieżnia do nauki chodu
 13. Stół do pionizacji
 14. Egzoszkielet
 15. Urządzenie do terapii
 16. System do rehabilitacji i reedukacji chodu w odciążeniu dla dzieci
 17. Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną

.

Umowa podpisana  09-03-2022

Wykaz sprzętu wraz z przyznanymi środkami finansowymi

Nazwa sprzętuLiczbaKwota dofinansowania Ministra Zdrowia(zł)
Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej 2  540 000,00
Urządzenie diagnostyczno–terapeutyczne do rehabilitacjikończyny górnej 2

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content