logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

E-Zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4WSZKZP SP ZOZ we Wrocławiu

E-Zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4WSZKZP SP ZOZ we Wrocławiu

Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”

Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”

Poddziałanie nr 2.11 „E-usługi publiczne –konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU

 „E-Zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 Wojskowym Szpitalu

Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”

 Cele Projektu:

  • Celem projektu jest wdrożenie e-usług świadczonych mieszkańcom w regionie działania Szpitala tj. dla mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
  • Projekt zakłada stworzenie możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy krajowej (P1). Projekt będzie realizowany przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu.

Planowane Efekty:

Celem ogólnym projektu jest uruchomienie e-usług dla pacjentów oraz umożliwienie prowadzenie telekonsultacji i udostępnianie wyników badań oraz usług wspomagających proces elektronicznej obsługi pacjenta.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to: obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych, poprawa dostępności do danych medycznych, zwiększenie skuteczności leczenia poprzez poprawę precyzji diagnostyki oraz skrócenie czasu na postawienie prawidłowej diagnozy, usprawnienie procesu obsługi pacjentów, ułatwienie dostępu do usług medycznych, podniesienie jakości obsługi pacjenta.

Umowa o dofinansowanie zawarta 28-02-2019

Całkowita wartość projektu:4 053 834,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:3 431 830,73 zł

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content