logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Medycyna nuklearna to dział medycyny wykorzystujący pierwiastki promieniotwórcze, które w połączeniu z farmaceutykami mają chemiczne i biologiczne „powinowactwo” do poszczególnych narządów. Otrzymane w ten sposób radiofarmaceutyki, po wprowadzeniu do organizmu (najczęściej drogą dożylną), wbudowują się selektywnie w konkretny narząd lub układ narządów. Emitowane promieniowanie, w zależności od jego rodzaju, pozwala na wizualizację narządu (promieniowanie „gamma”) lub efekt niszczenia zmienionych tkanek (promieniowanie „beta”).
Najczęściej stosowaną aparaturą pomiarową w medycynie nuklearnej jest kamera Gamma, której podstawową strukturę stanowi sonda scyntylacyjna – stąd nazwa ogólna tych badań – scyntygrafia.
Dzięki niej można zbadać funkcję poszczególnych narządów, w odróżnieniu od – w większości strukturalnych – badań RTG, CT, MRI i USG.
Istotą terapii izotopowych jest to, że emitowane przez podany radiofarmaceutyk promieniowanie „beta”, o odpowiednio dobranych parametrach takich jak dawka, energia promieniowania oraz czas rozpadu (tym samym działania), niszczy wybraną tkankę jak nóż chirurgiczny.

Zakład Medycyny Nuklearnej 4. WSzKzP SPZOZ wykonuje:

Badania scyntygraficzne:

 • tarczycy 99mTc oraz 131I
 • przytarczyc 99mTc MIBI
 • ślinianek 99mTc
 • perfuzji mózgu 99mTc CERETEC
 • dróg łzowych 99mTc
 • kości 99mTc MDP, (również trójfazowe)
 • perfuzji płuc 99mTc HSA
 • perfuzji mięśnia sercowego 99mTc MIBI
 • tzw bramkę sercową GSPECT
 • angiokardiografię FP
 • scyntygrafia nerek 99mTc DMSA
 • renoscyntygrafię 99mTc EC (lub 99mTc DTPA)
 • renoscyntygrafię z próbą kaptoprilową 99mTc EC (lub DTPA)
 • renoscyntygrafię z próbą diuretyczną 99mTc EC (lub DTPA,
 • wątroby i śledziony 99mTc COLLOID
 • wątroby 99mTc znakowanymi in vivo erytrocytami
 • dróg żółciowych 99mTc IDA
 • lokalizujące krwawienia do przewodu pokarmowego
 • limfoscyntygrafię 99mTc NANOCOL (lokalizacja węzła wartowniczego, diagnostyka obrzęków limfatycznych)
 • receptorowe (diagnostyka guzów czynnych hormonalnie) – 99mTc TEKTROTYD
 • mammoscyntygrafię 99mTc MIBI
 • układu pozapiramidowego DaTSCAN (diagnostyka choroby Parkinsona)

Terapie izotopowe w trybie ambulatoryjnym:

 • leczenie jodem 131I łagodnych schorzeń tarczycy,
 • leczenie przerzutów nowotworowych do kości strontem 89Sr, samarem 153Sm,
 • leczenie wysięków stawowych (synowektomia Izotopowa) itrem 90Y, renem 186Re i erbem 169Er.
Kontakt
Rejestracja
261 660 406 / 261 660 629, fax: 261 660 115
izotopy@4wsk.pl

Personel

Kierownik, specjalista medycyny nuklearnej
dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk

Lekarze:

lek. Piotr Piwkowski
- spec. med. nuklearnej
dr n. med. Adam Macioszek
- spec. med. nuklearnej
dr n. med. Ingrid Wenzel-Duszyńska
- spec. med. nuklearnej
lek. Radosław Muczyński
- spec. radiologii i diagnostyki obrazowej, spec. med. nuklearnej

Lekarze rezydenci:

lek. Aleksandra Fedorowicz
lek. Paweł Maleika
lek. Maciej Kołodziejczyk
lek. Michał Pasternak

Fizycy

mgr Łukasz Fajfrowski
mgr Jacek Żebrowski – spec. fizyki medycznej

Wolontariat

inż. Marta Pastor

Technicy

mgr Michał Pietraszek
lic. Rafał Loho
mgr Marta Wlaszczyk

Pielęgniarki

lic. Ewa Stankiewicz
lic. Jolanta Gil
lic. Renata Has

Administracja

Beata Michalska-Lubowiecka
Małgorzata Skrzyńska
Elwira Kosińska

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content