logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej

Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej

Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej

Na 25-łóżkowy Oddział przyjmujemy pacjentów w trybie pilnym z powodu wielu ostrych schorzeń układu krążenia. (m.in. dekompensacja układu krążenia, ostre zespoły wieńcowe, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zatorowość płucna).  Ponadto hospitalizowani są pacjenci w celu planowej diagnostyki układu krążenia (badania echokardiograficzne przezklatkowe, 24 godzinne monitorowanie elektrokardiograficzne i ciśnienia tętniczego, próby dobutaminowe, badania echokardiograficzne przezprzełykowe, badania izotopowe, koronarografia, endokawitarne badania elektrofizjologiczne, złożone problemy dotyczące serca wymagające diagnostyki szpitalnej).

Oddział współpracuje ściśle z Pracownią Hemodynamiki, Pracownią Elektrofizjologii Inwazyjnej oraz Pracownią Tomografii Komputerowej (obrazowanie serca i naczyń wieńcowych), kwalifikując do koronarografii, angioplastyki tętnic wieńcowych i szyjnych, zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, przezskórnego wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej, (TAVI) plastyki zastawki mitralnej (MitraClip), implantacji stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów, zabiegów elektrofizjologicznych diagnostycznych i leczniczych.

W ramach Oddziału leczeni są również pacjenci po pobycie w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także po operacjach kardiochirurgicznych – przeniesieni z Klinicznego Oddziału Kardiochirurgicznego. Prowadzona jest również wczesna rehabilitacja kardiologiczna.

Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 458
kardiologia.sekretariat@4wsk.pl
Ordynator
261 660 385

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Ordynator
dr n. med. Elwira Metner
Zastępca Ordynatora
lek. Katarzyna Wojtas-Polc

Lekarze:

lek. Dorota Żmudzińska
lek. Martyna Tubis
lek. Anna Pawlikowska-Gorzelańczyk
lek. Jan Tobiszewski
lek. Dawid Kumięga
lek. Aleksandra Gajek-Marecka
lek. Agnieszka Gniadek
lek. Lidia Szatowska-Sieczek
ppor. lek. Krystian Bieńkowski
lek. Eliza Gładysz
lek. Luiza Bulak
lek. Joanna Choroszy
lek. Damian Gajecki
Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 2BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 2
Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content