logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pakiet onkologiczny DILO

Pakiet onkologiczny DILO

PAKIET ONKOLOGICZNY DILO

KONTAKT

Sekcja Pakietu Onkologicznego (rejestracja)
tel. 71 72 10 889
mail: dilo@4wsk.pl

Kierownik Sekcji – dr n. med. Magdalena Kanicka
tel. 71 72 10 887
mail: mkanicka@4wsk.pl

Koordynatorzy leczenia onkologicznego
mgr Katarzyna Rosińska
tel. 261 660 482
mail: krosinska@4wsk.pl

mgr Kamila Wojtowska
tel. 71 72 74 999
mail: kwojtowska@4wsk.pl

LOKALIZACJA
Budynek główny, II piętro, pokój 2127B

REJESTRACJA
Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego odbywa się w Punkcie DILO w godz. 8:00-15:00

– osobiście (budynek główny, II piętro, pokój 2127B)

– telefonicznie (tel. 71 72 10 889)

– przez osoby trzecie

Rejestracja na oddziały szpitalne odbywa się zgodnie z zaplanowanymi przez oddział harmonogramami kwalifikacji.

Każdy pacjent z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego, lub miejscowo złośliwego, ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tzw. Pakietu Onkologicznego.
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu dysponuje bardzo szeroką bazą diagnostyczno-leczniczą, spełniającą standardy międzynarodowe, która umożliwia przeprowadzenie wszelkich procedur związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem onkologicznym pacjentów zgłaszających się z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).
Kartę DiLO może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) oraz lekarz udzielający świadczeń szpitalnych.

Diagnostyka onkologiczna
Diagnostyka onkologiczna w warunkach ambulatoryjnych, w ramach pakietu onkologicznego, prowadzona jest w następujących poradniach specjalistycznych 4. WSzKzP SPZOZ:

 • audiologicznej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • dermatologicznej
 • endokrynologicznej
 • ginekologicznej
 • neurochirurgicznej
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • onkologicznej
 • otolaryngologicznej
 • urologicznej

Postępowanie medyczne obejmuje wykonanie niezbędnych badań, m.in. badań histopatologicznych, endoskopowych, RTG, TK, MR celem wykluczenia lub potwierdzenia nowotworu złośliwego. Badania wykonywane są w pracowniach/zakładach zlokalizowanych na terenie 4.WSKzP SPZOZ.

UWAGA!  Do zakończenia diagnostyki onkologicznej niezbędna jest wizyta w poradni z wynikami zleconych badań.

Konsylium onkologiczne
Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie rozpoznany nowotwór złośliwy, zwoływane jest Konsylium Onkologiczne. Zespół specjalistów, na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej pacjenta, opracowuje plan i harmonogram leczenia oraz kwalifikuje pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii (bądź leczenia skojarzonego).
W skład Konsylium wchodzą m.in. lekarze następujących specjalizacji:

 • onkologii klinicznej
 • radioterapii
 • chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu

Nadzór nad przebiegiem leczenia pacjenta onkologicznego sprawuje koordynator leczenia onkologicznego.

Leczenie onkologiczne
1. W postaci procedur zabiegowych  odbywa się w następujących klinikach/oddziałach:

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii klatki piersiowej
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • ginekologii onkologicznej
 • neurochirurgii
 • otolaryngologii
 • urologii

2. W przypadku chemioterapii, leczenie odbywa w Oddziale Onkologii Klinicznej lub w innych podmiotach leczniczych realizujących chemioterapię, zgodnie z preferencjami pacjenta.


3. W przypadku konieczności leczenia w ramach radioterapii pacjent kierowany jest do podmiotów leczniczych realizujących radioterapię, zgodnie z preferencjami pacjenta.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content