logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Sekcja Zamówień Publicznych

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe,
samodzielne prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego przez okres min. 0,5 roku,
znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

znajomość obsługi MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
podstawowa znajomość Części ogólnej Kodeksu cywilnego.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

przygotowanie i samodzielne prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 30 czerwca 2024 r. do godz. 12.00. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Informujemy iż skontaktujemy się tyko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content