logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy perfuzjonista

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy perfuzjonista

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy perfuzjonista

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Klinika Kardiochirurgii

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie średnie lub wyższe medyczne w zakresie pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego,
gotowość do przeszkolenia na stanowisko perfuzjonisty,

Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie zawodowe w służbie zdrowia,
umiejętność obserwacji, współpracy w zespole, koncentracji, reagowania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
umiejętność obsługi aparatury medycznej,
umiejętność obsługi komputera.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

uczestnictwo w wykonywaniu krążenia pozaustrojowego do operacji kardiochirurgicznych,
uczestnictwo w prowadzeniu perfuzji mózgowej przy operacjach z zatrzymanym krążeniem,
obsługa urządzenia do ablacji,
pełnienie dyżurów perfuzyjnych zgodnie z harmonogramem,
rejestracja pełnych przebiegów realizowanych procesów leczenia i wszystkich działań podejmowanych wobec pacjenta w zakresie przyznanych uprawnień.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W tytule widomości prosimy o podanie nazwy stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content