logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent (Poradnia Zdrowia Psychicznego) 2/5 etatu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent (Poradnia Zdrowia Psychicznego) 2/5 etatu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent (Poradnia Zdrowia Psychicznego) 2/5 etatu

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

tytuł zawodowy psychologa
min. 7 lat pracy w zawodzie psychologa
specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej

Wymagania dodatkowe:

umiejętność prowadzenia psychoterapii zgodnie z wymogami NFZ oraz umiejętność sporządzania orzeczeń dla potrzeb RWKL

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

realizowanie kompleksowej opieki psychoterapeutycznej dla pacjentów, w tym: 1. prowadzenie sesji terapeutycznych i diagnostycznych, prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardami szpitala (w tym prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej), 2. prowadzenie dokumentacji związanej z leczeniem (zaświadczenia, orzeczenia, historie chorób), 3. przestrzeganie tajemnicy lekarskiej oraz ochrona danych osobowych pacjentów, 4. bieżące informowanie przełożonego o istotnych problemach i sprawach wynikających z realizacji zakresu czynności

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content