logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Program wykrywania raka płuc

Program wykrywania raka płuc

,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu został wybrany na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023. Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Cele Programu:

·         zwiększenie odsetka wykrycia nowotworów płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, dzięki wykonaniu niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,

·         zwiększenie liczby osób wyleczonych (5-letnie przeżycie),

·         obniżenie umieralności na raka płuc,

·         obniżenie kosztów leczenia w skali kraju (dzięki terapii nowotworów wykrytych na początkowym etapie rozwoju),

·         zwiększenie dostępu do badania NDTK dla osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka

·         Opis Programu:

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Z programu skorzystają pacjenci wyłonieni przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Badana populacja:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

  • palą minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat (tzw. 20 paczkolat) i są aktywnymi palaczami,
  • paliły minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat i rzuciły palenie nie więcej niż 15 lat temu (dot. ostatniego okresu abstynencji)

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

  • palą minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat (tzw. 20 paczkolat) i są aktywnymi palaczami,
  • paliły minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat i rzuciły palenie nie więcej niż 15 lat temu (dot. ostatniego okresu abstynencji)
  • mają potwierdzony jeden z czynników ryzyka:

o    z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

  • podlegały ekspozycji na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Rejestrować na bezpłatne badania można się:

– telefonicznie: od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-13.00, nr tel. 261 660 480

– elektronicznie, wypełniając ankietę, następnie przesyłając ją na adres wykrywanierakapluca@4wsk.pl

Sekcja Marketingu i Pozyskiwania Funduszy

Kontakt:

– tel. 261 660 779

– tel. 261 660 141

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content