logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Patomorfologia

Patomorfologia

Zakres usług Zakładu Patomorfologii:

  • pełny zakres diagnostyki histopatologicznej (w tym badania immunohistochemiczne oraz histochemiczne, a także badania genetyczne wykonywane przez podmioty zewnętrzne, z którymi Szpital ma podpisane umowy o współpracę);
  • pełny zakres diagnostyki cytopatologicznej (biopsje cienkoigłowe, cytologia złuszczeniowa, w tym cytologia płynów z jam ciała);
  • wykonywanie sekcji naukowo-lekarskich wraz z wydaniem protokołu sekcyjnego.

 Zakład Patomorfologii posiada aktualny certyfikat akredytacji (Standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologiczne).

Zakład Patomorfologii posiada licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań histopatologicznych, śródoperacyjnych, histochemicznych, immunohistochemicznych, cytologicznych (innych niż szyjki macicy) oraz sekcyjnych.

Zakład Patomorfologii bierze udział w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA LabQuality wykonywanych badań immunohistochemicznych.

Wypożyczanie dokumentacji medycznej (bloczki i preparaty) do konsultacji w innych ośrodkach odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach 9:30 – 13:30 po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby wypożyczenia dokumentacji. Dodatkowe informacje można otrzymać  w sekretariacie Zakładu Patomorfologii lub pod numerem telefonu 261-660-509.

Kontakt
Kierownik Zakładu lek. Edmund Prudlak
261 660 409
Zastępca kierownika dr n. med. Paweł Gajdzis
261 660 280
pgajdzis@4wsk.pl
Zastępca kierownika lek. Mariusz Leszczyński
261 660 412
Zespół techników analityki medycznej
261 660 413
histopatologia@4wsk.pl
Prosektorium Łukasz Lesiak
261 660 486
Prosektorium Sławomir Mielcarek
261 660 486
Sekretariat Zakładu (pon.-pt. 7:00-14:35)
261 660 509
patomorfologia@4wsk.pl

Personel

Kierownik
lek. Edmund Prudlak
Zastępca kierownika zakładu
dr n. med. Paweł Gajdzis
Zastępca kierownika zakładu
lek. Mariusz Leszczyński
Konsultant
prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń
Kierownik zespołu techników analityki medycznej
Ewa Miksza

Asystenci:

lek. Agata Kamińska

Starsi asystenci:

dr n. med. Janusz Kubacki

Młodsi asystenci:

mgr Błażej Łukianowski
mgr Beata Gancarska
Klaudia Tomczak

Sekretariat Zakładu

Karolina Hapon

Starsi technicy analityki medycznej:

Aldona Grodzka
Małgorzata Krzebit
Agnieszka Jarecka
Magdalena Szymanowska

Prosektorium:

Łukasz Lesiak
Sławomir Mielcarek

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content