logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zespół Fizjoterapeutów

Zespół Fizjoterapeutów

Nasze zadania:

Realizujemy  program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń, leczonych zachowawczo, małoinwazyjnie i chirurgicznie, zgodnie
z obowiązującymi w Polsce standardami Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w Ośrodku Chorób Serca dotyczy głównie:

 • pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po ostrym zespole wieńcowym z i bez uniesienia odcinka ST
  pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych,
 • pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych np. by-pass, po implantacji zastawek serca,
 • pacjentów z niewydolnością serca,
 • pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, z wszczepionym urządzeniami do elektroterapii serca stymulatorem serca, kardiowerterem-defibrylatorem,
 • pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami metabolicznymi i chorobami układu oddechowego.

 

Program rehabilitacji opracowuje się indywidualnie dla każdego chorego. Uwzględnia on:

 • psychoedukację zdrowotną pacjenta i rodziny,
 • wybrane metody kinezyterapii,
 • wybrane techniki psychomotoryki, np. relaksację,
 • instruktaże dotyczące zalecanego poziomu aktywności codziennej pacjenta,
 • instruktaże dotyczące wskazanych form rekreacji ruchowej i sugerowanych obciążeń treningowych w kolejnych etapach rehabilitacji.
 • Ponadto wykonujemy wybrane testy do oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, np. test korytarzowy – 6-minutowy test marszowy, test sprawności fizycznej Rikli&Jones, ocenę siły mięśni oddechowych oraz mięśni czworogłowych uda w warunkach statycznych.
 • Działalność naukowa: zespół fizjoterapeutów aktywnie uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych Ośrodka Chorób Serca, także we współpracy z Wydziałem Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Wiodące problemy badawcze:
 • rehabilitacja w niewydolności serca,
 • ocena wydolności fizycznej, sprawności fizycznej i czynności mięśni szkieletowych pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń.
 • Pracownicy zespołu są członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
 • Działalność dydaktyczna: Ośrodek Chorób Serca jest bazą dydaktyczną dla studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz stażowych realizowanych w ramach specjalizacji z dziedziny fizjoterapii.
Kontakt
Zespół fizjoterapeutów Kliniki Kardiologii
tel. 261 660 387
Zespół fizjoterapeutów Kliniki Kardiochirurgii
261 660 828, 261 660 829

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Kierownik
dr hab. Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF

Lekarze:

mgr Bartłomiej Czarny
mgr Olga Kisiel-Sekura
mgr Justyna Możejko
mgr Aleksandra Tomiło
Krzysztof Piątek
- technik fizjoterapii
mgr Magdalena Wójciak
Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 3
Zespół Fizjoterapeutów

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content