logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

W sprawie przyjęć planowych prosimy kontaktować się z sekretariatem Kliniki Kardiologii:

telefonicznie: 261-660-458 (od poniedziałku do piątku, najlepiej w godzinach: 10.00-12.00)

mailowo: kardiologia.sekretariat@4wsk.pl

Pracownia posiada najwyższy stopień akredytacji (C1) przyznawany przez Asocjację Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wszyscy lekarze zespołu mają specjalizację z kardiologii a większość akredytację przyznawaną przez Asocjację Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Pracownia wyposażona jest w 7 średniej i wysokiej klasy echokardiografów. Badania przeprowadzane są w kilku Pracowniach, na OITK, na Sali Hybrydowej, w Pracowniach Hemodynamiki i Elektrofizjologii oraz na Oddziale Kardiochirurgii. Najwyższej klasy echokardiografy dysponują możliwością wykonywania badań z użyciem nowoczesnych technik echokardiograficznych, w tym tzw. techniki śledzenia markera akustycznego, badania odkształcenia mięśnia sercowego oraz badania techniką trójwymiarową.

Wykonujemy:

– standardowe badania przezklatkowe
– badania przezprzełykowe (z zastosowaniem znieczulenia miejscowego i ogólnej sedacji)
– próby obciążeniowe ( test farmakologiczny z dobutaminą jak i badania obciążeniowe wysiłkowe na cykloergometrze leżącym)
– badania naczyń tętniczych i żylnych
– badania ultrasonograficzne jamy brzusznej

Głównymi wskazaniami do badania przeprzełykowego są:

– ocena lewego przedsionka pod kątem obecności skrzeplin przed planowaną kardiowersją i zabiegami elektrofizjologicznymi
– diagnostyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia zwłaszcza zastawek sztucznych
– diagnostyka wad wrodzonych – głównie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i PFO
– kwalifikacja do zabiegów wad zastawkowych a zwłaszcza:
– plastyki zastawki mitralnej – zarówno  chirurgicznej jak i wykonywanej także w naszym ośrodku plastyki techniką przezcewnikową (TEER-Mitraclip)
– w wybranych przypadkach kwalifikacja do zabiegu przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

W ostatnich latach w Ośrodku Chorób Serca wykonywanych jest szereg typów zabiegów z dostępu przeznaczyniowego.

Należą do nich:
– implantacje zastawek aortalnych (TAVI),
– zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD),
– zamknięcia przetrwałego otworu owalnego (PFO)
– zamknięcie uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków (LAAO)
– zabiegi TEER- MitraClip służące redukcji niedomykalności zastawki mitralnej

Większość w/w procedur wymaga monitorowania  metodą echokardiografii przezprzełykowej do czego szczególnie przydatne jest obrazowanie trójwymiarowe.

W ostatnim czasie uczestniczymy aktywnie w monitorowaniu zabiegów ablacji przegrody międzykomorowej w kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu (HOCM).

Dzięki bliskiej współpracy z Zakładem Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej naszego szpitala dysponujemy możliwością wykonywania badań obrazowych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego serca co zapewnia obecnie pełny panel metod obrazowania w kardiologii.

Pracownia oferuje badania wszystkim pacjentom hospitalizowanym w ramach Ośrodka Chorób Serca oraz innych Oddziałów 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego.

W trybie ambulatoryjnym badani są pacjenci kierowani z Poradni Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej  tutejszego Szpitala oraz przez Komisję Wojskową.

Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 458
kardiologia.sekretariat@4wsk.pl

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Dorota Kustrzycka-Kratochwil
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata Nowak
dr n. med. Marzena Stopyra-Początek
lek. Małgorzata Sukiennik-Kujawa
lek. Natalia Sidorowicz
lek. med. Marta Brzostowicz
lek. Tomasz Walczak

Sekretarki medyczne:

Marzena Orłowska
Alicja Gabryluk- Paczek

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 2BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 2
Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content