logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pracownia Hemodynamiki

Pracownia Hemodynamiki

Dyżur zawałowy

Pracownia Hemodynamiki pełni codzienny, całodobowy dyżur zawałowy dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Pacjenci ze wskazaniami natychmiastowymi (ostry zespół wieńcowy, inne pilne wskazania) – telefon do lekarza dyżurnego Ośrodka Chorób Serca 693 554 433 – czynny całą dobę.

 

Główne spektrum działalności Pracowni stanowi diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca oraz leczenie wad strukturalnych serca

Zakres zabiegów:

 • koronarografia
  angioplastyki wieńcowe, w tym zabiegi złożone z użyciem wspomagania hemodynamicznego lewej komory
 • z modyfikacją zmian miażdżycowych za pomocą aterektomii rotacyjnej (rotablacji), aterektomii orbitalnej i litotrypsji (IVL)
 • obrazowanie wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem ultrasonografii (IVUS) i koherentnej tomografii optycznej (OCT)
 • pomiary cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) oraz indeksów niehiperemicznych
 • udrożnienia przewlekłych okluzji (CTO), metodą ante- i retrograde
 • angioplastyka tętnic szyjnych (CAS)

 

Leczenie wad strukturalnych:

 • TAVI – przezcewnikowa implantacja zastawek w pozycji aortalnej
 • MitraClip – metoda korekcji niedomykalności zastawki mitralnej metodą brzeg do brzegu
 • ASD, PFO – przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej,
 • LAAO – zamknięcie uszka lewego przedsionka
 • Reducer – implantacja reduktora przepływu wieńcowego
 • Przezskórne zamykanie przetok wieńcowo-płucnych
 • RHC – cewnikowanie prawego serca w diagnostyce chorób serca oraz kwalifikacji do operacji kardiochirurgicznych i przeszczepu serca
 • Ablacje alkoholowe u pacjentów z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu lewej komory

 

Kontakt w sprawie:

 • program TAVI: tel. 885929994 – dr Natalia Świątoniowska-Lonc, tel. 261660252
  dr Agnieszka Wysokińska-Kordybach, dr Krzysztof Ściborski
 • MitraClip: tel. 261660231- dr Marta Brzostowicz
 • ASD, PFO, RHC, LAAO: tel. 261660695 – dr Michał Furdal)
 • Ablacja alkoholowa, Reducer, przetoki wieńcowe: tel. 261660252
  dr Krzysztof Ściborski
 • Heart Team: tel. 261660248 – dr Artur Telichowski
Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 458
Kardiolodzy interwencyjni
261 660 452
Pracownia Hemodynamiki
261 660 252
Kierownik Pracowni Hemodynamiki
261 660 248

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Kierownik Pracowni Hemodynamiki / Kardiolog interwencyjny
dr n. med. Artur Telichowski
Zastępca Kierownika / Kardiolog Interwencyjny
dr n. med. Krzysztof Ściborski

Kardiolodzy interwencyjni:

dr n. med. Janusz Sławin
lek. Adam Porada
lek. Jerzy Wachtl
lek. Andrzej Szczepański
lek. Michał Furdal
lek. Agnieszka Wysokińska-Kordybach
dr n. med. Adrian Lis

Zespół pielęgniarski:

piel. dypl. Aniela Biniak – piel. koordynująca, spec. kardiologiczna
piel. dypl. Lilianna Collin
piel. dypl. Dorota Kantor
mgr piel. Dorota Leszczyńska, spec. kardiologiczna
mgr piel. Izabela Porada, spec. kardiologiczna
mgr piel. Emilia Mituta, spec. kardiologiczna
piel. dypl. Danuta Siwoń
piel. dypl. Mariola Wiśniewska
lic. piel. Lucyna Wójcik, spec. kardiologiczna
mgr piel. Agnieszka Sobocińska, spec. kardiologiczna
lic. piel. Aleksandra Rzeszowska

Technik elektroradiolog:

Kinga Ćwiklak

Ratownik medyczny:

mgr Mateusz Posadowski
lic. Aleksandra Stasiak

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 2BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 2
Pracownia Hemodynamiki

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content