logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej jest ośrodkiem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca metodami inwazyjnymi oraz nieinwazyjnymi. Procedury inwazyjne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, a w razie potrzeby w znieczuleniu ogólnym; trwają zazwyczaj od jednej do czterech godzin. Część procedur jest przeprowadzana w trybie hospitalizacji jednodniowej.

Zakres wykonywanych procedur obejmuje:

 • badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) w celu ustalenia rodzaju i jej podłoża
 • zabiegi ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) podłoża anatomicznego zaburzeń rytmu serca, w tym także zabiegi przy użyciu systemu do elektroanatomicznego mapowania serca 3D
 • ablację migotania przedsionków – izolację żył płucnych metodą krioizolacji, elektroporacji (PFA) oraz metodą RF z wykorzystaniem elektroanatomicznych systemów 3D
 • kardioneuroablację – inwazyjne leczenie odruchowych bradykardii, zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego z współistniejącymi zasłabnięciami
  i/ lub omdleniami
 • diagnostyka omdleń i badanie autonomicznego układu nerwowego z wykorzystaniem aparatu FINAPRESS, testu pochyleniowego (tilt-test/HUTT), ECANS (pozasercowa stymulacja nerwu błędnego)
 • wszczepianie urządzeń monitorujących pracę serca, tzw. rejestratorów pętlowych (ILR), wykorzystywanych w diagnostyce omdleń
 • implantację klasycznych stymulatorów serca (PM)
 • implantacja stymulatorów bezelektrodowych (LP)
 • implantację układów stymulujących zapewniających fizjologiczną stymulację serca (CSP)
 • wszczepianie urządzeń antyarytmicznych, czyli tzw. kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD), kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji (CRT-D)
 • implantacja podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów (S-ICD)
 • przezskórne usuwanie układów stymulujących (TLE) – PM, ICD, CRT-D
 • kontrola urządzeń implantowanych
 • Kwalifikacja do badań elektrofizjologicznych, ablacji i implantacji stymulatorów i kardiowerterów odbywa się w trybie pilnym poprzez bezpośredni kontakt lekarza prowadzącego z Pracownią Elektrofizjologii (tel. 261 660 223), a do badań planowych w ramach konsultacji w terminie ustalonym przez Sekretariat Medyczny Kliniki Kardiologii
  (tel. 261 660 458; mail: elektrofizjologia@4wsk.pl lub sekretariat@4wsk.pl)
 • W ramach Pracowni Elektrofizjologii realizujemy grant z Agencji Badań Medycznych
  na eksperyment kliniczny GENTLE-PACE.
 • Ambulatoryjna kontrola i nadzór nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami (stymulatory, kardiowertery, rejestratory pętlowe) odbywa się w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, mieszczącej się w budynku głównym szpitala, na parterze. Przyjęcia odbywają się w godzinach 8 – 14.30 w uprzednio ustalonym terminie. Ewentualna zmiana terminu wizyty lub rejestracja nowych pacjentów jest możliwa telefonicznie
  (tel. 261 660 519) w dni robocze, w godz. 07:00-07:30.
Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 223
elektrofizjologia@4wsk.pl

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Kierownik pracowni
dr n. med. Krystian Josiak
Zastępca kierownika
lek. Bartosz Biel

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Dorota Zyśko
lek. Bruno Hrymniak
dr n. med. Katarzyna Piotrowska
dr n. med. Przemysław Skoczyński

Zespół pielęgniarek, techników elektroradiologii oraz ratowników:

mgr piel. Joanna Pytel – pielęgniarka koordynująca
piel. dypl. Stella Kwietniewska
lic. piel. Sylwia Mróz
lic. piel. Katarzyna Koryga
mgr Patrycja Aktanorowicz – ratownik medyczny
mgr Mateusz Purzycki – ratownik medyczny
mgr Weronika Potyrała – tech. elektroradiologii

Zespół poradni kontroli stymulatorów i kardiowerterów:

mgr Iwona Szemplińska – tech. elektroradiologii
Aleksandra Szewczyk – tech. elektroradiologii
Weronika Talma – tech. elektroradiologii

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 2BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 2
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content