logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca

Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca

Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca

Przy współpracy z lekarzami Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej diagnozujemy i leczymy pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i utratą przytomności, wykorzystując poniższe procedury medyczne:

– inwazyjne badanie elekrofizjologiczne (EPS)
– zabiegi ablacji prądem o częstotliwości radiowej podłoża anatomicznego różnych zaburzeń rytmu serca, w tym także zabiegi przy użyciu systemu do mapowania elektroanatomicznego
– wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
– wszczepianie urządzeń resynchronizujących pracę serca (CRT-D)
– wszczepianie stymulatorów serca
– 24-48-h monitorowanie EKG (Holter)
– test pionizacyjny

Ponadto Oddział w ramach procedur wykonywanych w ramach pobytu nie przekraczającego 24-h, przy współpracy z Pracownią Hemodynamiki i Echokardiografii diagnozuje i leczy pacjentów z chorobą wieńcową oraz wadami serca.

Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 458
kardiologia.sekretariat@4wsk.pl
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
261 660 458
kardiologia.sekretariat@4wsk.pl
Ordynator
261 660 688
e-mail: rwrona@4wsk.pl
Dyżurka pielęgniarek
261 660 294
Poradnia Kontroli Stymulatorów
261 660 519
Pracownia Holterowska
261 660 233
Pracownia Elektrokardiografii
261 660 233

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Ordynator
lek. Robert Wrona
Pielęgniarka Oddziałowa
Teresa Tucka
Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 2BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 2
Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content