logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej (KOITK) jest obszarem Kliniki Kardiologii, w której leczeni są pacjenci w stanie zagrożenia życia, wymagający stałego nadzoru, monitorowania i szczególnej, często wielospecjalistycznej opieki.

Na KOITK przyjmowani są przede wszystkim chorzy z:

– ostrymi zespołami wieńcowymi (zawałami serca)
– wstrząsem kardiogennym oraz innymi postaciami ostrej niewydolności serca
– ciężką dekompensacją przewlekłej niewydolności serca
– zatorowością płucną
– zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia
– tamponadą serca
– zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca
– niewydolnością oddechową towarzyszącą nagłym stanom kardiologicznym
– pacjenci po nagłym zatrzymaniu krążenia
– pacjenci hospitalizowani w Klinice Kardiologii, których stan mimo leczenia uległ pogorszeniu

Ponadto na KOITK celem monitorowania przyjmowani są chorzy po różnych, często bardzo zaawansowanych zabiegach z dziedziny kardiologii interwencyjnej wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki, w Pracowni Elektrofizjologii lub na Sali Hybrydowej Kliniki Kardiochirurgii, takich jak:

– złożone zabiegi angioplastyki wieńcowej, w tym zabiegi obejmujące pień lewej tętnicy wieńcowej i udrożnienia przewlekłych okluzji naczyń wieńcowych
– ablacje zaburzeń rytmu serca
– implantacje układów stymulujących, kardiowerterów-defibrylatorów lub urządzeń resynchronizujących
– przezżylne usuwanie elektrod do stymulacji
– zamknięcia uszka lewego przedsionka
– balonowe angioplastyki zastawki aortalnej
– przezskórne implantacje zastawek (TAVI, TMVM)
– zabiegi przezskórnej redukcji niedomykalności zastawki mitralnej
– angioplastyki tętnic szyjnych
– alkoholowe ablacje przegrody międzykomorowej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową

 

Po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego opieka nad pacjentami jest zwykle kontynuowana na pozostałych oddziałach Kliniki Kardiologii.

Zespół naszego oddziału to 9 lekarek i lekarzy, w tym 5. specjalistów i 4 osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii, 25 pielęgniarek i pielęgniarzy, 8 ratowniczek i ratowników medycznych, a także 2 opiekunki medyczne. Personel KOITK dysponuje szeroką wiedzą i umiejętnościami nie tylko w zakresie leczenia różnorodnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, ale także z zakresu szeroko rozumianej intensywnej terapii. Nasi lekarze są przeszkoleni w zakresie kaniulacji żył centralnych, uzyskiwania dostępów pośrednich oraz dostępów tętniczych, wykonują cewnikowania serca, torakocentezy, perikardiocentezy oraz paracentezy, w razie konieczności prowadzą czynności resuscytacyjne.

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej składa się z dwóch sal, na których łącznie może być hospitalizowanych 15 pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Rocznie na KOITK leczonych jest blisko 1500 pacjentów.

Każde stanowisko KOITK wyposażone jest w nowoczesne urządzenia do kompleksowego monitorowania – zarówno nieinwazyjnego (ciągły zapis EKG, ciśnienia tętniczego, tętna i pulsoksymetrii), jak i inwazyjnego (bezpośredni pomiar ciśnienia, dokładne pomiary hemodynamiczne). Oddział dysponuje także urządzeniami służącymi do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej (system PrisMax), wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (5 aparatów Airvo2), nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej (5 respiratorów), wspomagania lewej komory (2 aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz system Impella), a także nowoczesnymi defibrylatorami, stymulatorami do czasowej stymulacji, aparatem do echokardiografii oraz urządzeniem do hipotermii.

Dzięki ścisłej współpracy z lekarzami Pracowni Echokardiografii, Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii pacjenci hospitalizowani na KOITK mają dostęp do zaawansowanych i najnowocześniejszych form diagnostyki i leczenia. Nieodzownym elementem terapii pacjentów na naszym oddziale jest rehabilitacja prowadzona przez wyspecjalizowany Zespół Fizjoterapeutów.

Kontakt
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, sala R1
261 660 271
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, sala R2
261 660 882
Dyżurka lekarska
261 660 506

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Ordynator
lek. Michał Furdal
Zastępca Ordynatora
lek. Miłosz Fidut
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Idasiak

Lekarze:

lek. Weronika Pępkowska
lek. Joanna Orłowska
lek. Artur Machelski
lek. Radosław Szymański
lek. Andrzej Pawlaczek
lek. Karol Zieliński
lek. Kamila Bieniakońska
Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO L - PIĘTRO 1
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content