logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny

Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny

Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny

ZAKRES ZABIEGÓW

 • Operacyjne leczenie choroby wieńcowej (tzw. by-passy):
  – z użyciem krążenia pozaustrojowego
  – na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego
 • Chirurgiczne leczenie powikłań pozawałowych
  – niewydolność zastawki dwudzielnej
  – ubytek w przegrodzie międzykomorowej
  – tętniaki lewej komory serca
  – postępująca niewydolność lewej komory serca (operacje antyremodelingowe)
 • Leczenie operacyjne wrodzonych i nabytych wad serca (naprawa lub wymiana zastawki):
  – wady zastawki aortalnej (w tym operacje małoinwazyjne z dostępu przez ministernotomię)
  – wady zastawki mitralnej (w tym operacje małoinwazyjne z dostępu przez ministernotomię)
  – wady zastawki trójdzielnej
  – wady wielozastawkowe
  – ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • Operacyjne leczenie tętniaków prawdziwych i rozwarstwiających aorty wstępującej i łuku aorty (także z użyciem stentgraftów śródoperacyjnych)
 • Chirurgiczne leczenie guzów serca (śluzaki)
 • Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków
              – ablacja torakoskopowa u pacjentów z izolowanym migotaniem przedsionków
              – ablacja endokardialna w trakcie operacji wady zastawkowej serca

Dla pacjenta

Jak dostać się na operację
Nasz oddział operuje chorych ze zdiagnozowaną chorobą serca w 4.WSzKzP SPZOZ jak i w innych cywilnych szpitalach. Konsultacje i kwalifikacja do operacji odbywa się poprzez :

 • zgłoszenie przez prowadzącego kardiologa (jeżeli chory wymaga pilnej operacji)
 • osobiste zgłoszenie się pacjenta do Poradni Kardiochirurgicznej 4.WSzKzP SPZOZ, po uprzedniej rejestracji telefonicznej  (czynna w poniedziałek w godzinach 10- 17, oraz od wtorku do piątku w godzinach 9-13, tel. 261 660 838). Do Poradni należy zgłosić się z całą posiadaną dokumentacją medyczną i aktualnym skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Termin operacji
Konsultujący kardiochirurg po zakwalifikowaniu do operacji, ustali z Państwem orientacyjny termin przyjęcia na Oddział – Państwa dane personalne zostają umieszczone na liście chorych oczekujących. Informacje o dokładnym czasie operacji będzie można uzyskać telefonicznie w sekretariacie oddziału 261 660 417.

Na tydzień przed operacją otrzymacie Państwo informację telefoniczną z sekretariatu oddziału o planowanym dniu przyjęcia do szpitala, która zostanie dodatkowo potwierdzona w przeddzień przyjęcia.
Przyjęcia na Oddział Kardiochirurgii odbywają się w ustalonym dniu o godzinie 9.30 (należy zgłosić się bezpośrednio na Oddział do lekarza dyżurnego).

W dniu przyjęcia będzie przeprowadzone badanie oraz wywiad przez operującego kardiochirurga oraz znieczulającego anestezjologa. Podczas tej wizyty zostanie ustalona taktyka postępowania leczniczego oraz dobrany indywidualnie sposób znieczulenia. Lekarze podczas tych spotkań udzielą wyczerpujących informacji oraz odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.
Co należy zrobić po zakwalifikowaniu do operacji ?
Po zakwalifikowaniu Pani/Pana do operacji serca przez lekarza kardiochirurga, prosimy o wykonanie poniższych badań (jeśli nie wykonano ich podczas wcześniejszego pobytu w szpitalu lub upłynął termin ważności):

 • Badanie USG tętnic szyjnych (wynik aktualny do 12 miesięcy)
 • Badanie bakteriologiczne – wymaz z gardła i nosa w kierunku MRSA (wynik aktualny do 3 miesięcy)
 • Konsultacja stomatologiczna – wykluczenie ognisk zapalnych (wynik aktualny do 3 miesięcy)
 • Zalecamy również przeprowadzenie szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW).

WAŻNE: Inne przepisane leki, których kardiochirurg nie zleci odstawić, należy przyjmować do dnia przyjęcia!!!
Wymagane dokumenty przy przyjęciu do Oddziału:

 • skierowanie od lekarza na oddział kardiochirurgiczny
 • dowód osobisty
 • uprzednie wypisy ze szpitala (karty informacyjne)
 • karta kwalifikacyjna do operacji kardiochirurgicznej
 • wynik koronarografii – film na CD
 • wynik USG tętnic szyjnych oraz badań bakteriologicznych i konsultacji
 • grupa krwi – oryginał wyniku (jeżeli pacjent posiada)

Inne zalecenia
Przed operacją nie należy samodzielnie usuwać owłosienia z żadnych części ciała!
Po operacji
Po operacji pacjent zostaje przewieziony na nasz oddział pooperacyjny doby „0”,  gdzie pod opieką doświadczonych anestezjologów dokonuje się stabilizacji krążenia oraz stopniowego wybudzenia ze znieczulenia ogólnego. Po upływie 36-48  godzin po operacji pacjent zostaje przekazany na oddział pooperacyjny doby „1”,  gdzie kontynuowane jest leczenie farmakologiczne i rehabilitacja.

Leczenie kardiochirurgiczne czyli operacja wraz z pobytem na oddziale pooperacyjnym trwa średnio 6-8 dni. Po operacji wszystkich pacjentów kierujemy do sanatorium (do Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej) celem szybkiego powrotu do pełni sił.

Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 417
kardiochirurgia@4wsk.pl
Kierownik kliniki
261 660 417, 261 660 835
Zastępca kierownika kliniki
261 660 821
Lekarze kardiochirurdzy
261 660 825, 261 660 826
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
261 660 824
Pielęgniarka oddziałowa
261 660 823
Pielęgniarka oddziału "doby 0"
261 660 829
Pielęgniarka oddziału "doby 1"
261 660 828

Personel

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii/Kierownik Klinicznego Oddziału Kardiochirurgicznego
dr n. med. Jacek Skiba
Zastępca kierownika
dr n. med. Marek Gemel
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr spec. Barbara Bernadzikowska
Pielęgniarka Oddziałowa bloku operacyjnego
mgr spec. Ewa Wnuk-Skiba
Kierownik perfuzji
Radosław Trzebiński

Lekarze:

dr n. med. Krzysztof Namięta
lek. Andrzej Fiurst
dr n. med. Wojciech Stupiński
lek. Małgorzata Ptak
dr n. med. Wojciech Nasuszny
dr n. med. Marek Mak
lek. Filip Klausa
lek. Piotr Król
lek. Rafał Kołtuniewicz

Rehabilitanci

mgr Justyna Możejko
mgr Aleksandra Tomiło
tech. Krzysztof Piątek

Sekretarki medyczne

mgr Bożena Chomin
Aneta Kubiak

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO D - PIĘTRO 2
Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content