logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Endokrynologiczny z Pododdziałem Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Kliniczny Oddział Endokrynologiczny z Pododdziałem Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Kliniczny Oddział Endokrynologiczny z Pododdziałem Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Jednostka jest częścią Kliniki Chorób Wewnętrznych.

Kliniczny Oddział Endokrynologii oferuje szeroką oraz kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki oraz leczenia schorzeń układu endokrynnego, w tym w chorobach przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i gonad oraz nowotworów neuroendokrynnych. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym, w tym wykonujemy szerokie spektrum badań hormonalnych, wysokiej rozdzielczości badania TK/MRI oraz badania izotopowe SPECT. Wykonujemy także biopsję guzów tarczycy oraz kwalifikację do zabiegów chirurgicznych, neurochirurgicznych oraz cewnikowania żył nadnerczowych. W Oddziale prowadzone są również programy lekowe (w tym terapie ratunkowe) oraz badania kliniczne (z zastosowaniem nowych leków) dla pacjentów ze schorzeniami endokrynologicznymi.

Oddział posiada własną Pracownię USG, Biopsji Guzów Tarczycy oraz Densytometrii. Przy Oddziale działa Poradnia Endokrynologiczna.Współpracujemy z innymi jednostkami tutejszego szpitala, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować skoordynowaną i kompletną diagnostykę oraz leczenie chorób endokrynnych w ramach jednego szpitala.

Zapewniamy naszym pacjentom całodobową opiekę szpitalną, opiekę ambulatoryjną oraz udzielamy konsultacji w pełnym zakresie endokrynologii. Rokrocznie w tutejszym Oddziale Endokrynologii w ramach hospitalizacji jednodniowych oraz wielodniowych diagnozowanych i leczonych jest około 2 tys. pacjentów, a w Poradni Endokrynologicznej konsultowanych jest ok. 7 tys. osób.

W Oddziale prowadzone jest kształcenie podyplomowe. Posiadamy 8 miejsc szkoleniowych w dziedzinie endokrynologii oraz 8 miejsc szkoleniowych w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prowadzimy także staże kierunkowe w zakresie endokrynologii.

W Oddziale w ramach specjalności endokrynologia diagnozujemy:

 • zaburzenia czynności tarczycy (niedoczynność, nadczynność, zapalenia tarczycy, wole guzkowe), w tym leczymy radioizotopowo choroby tarczycy we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej
 • orbitopatię tarczycową (wymagającą leczenia pulsami steroidowymi)
 • choroby przytarczyc (nadczynność i niedoczynność przytarczyc)
 • guzy przysadki mózgowej nieczynne i czynne hormonalnie
 • przypadkowo wykryte guzy nadnerczy
 • zaburzenia miesiączkowania i zespoły przebiegające z hiperandrogenizacją u kobiet
 • hormonalne przyczyny nadciśnienia tętniczego
 • późno ujawniający się wrodzony przerost nadnerczy
 • nowotwory neuroendokrynne
 • otyłość prostą oraz otyłość wtórną uwarunkowaną hormonalnie
Przypisane jednostki

Pododdział Diabetologii i Chorób Metabolicznych zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem cukrzycy oraz schorzeń metabolicznych, w tym otyłości i zaburzeń lipidowych. Oddział prowadzi w tym zakresie również działania edukacyjne i profilaktyczne.

W Oddziale leczeni są dorośli pacjenci ze wszystkimi typami cukrzycy. Oddział posiada sprzęt oraz zaplecze laboratoryjne do specjalistycznej diagnostyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej i oceny przewlekłych powikłań u pacjentów z cukrzycą.

Oddział zapewnia całodobowe procedury diagnostyczne i lecznicze dla osób z ostrymi powikłaniami cukrzycy takimi jak śpiączki i kwasice cukrzycowe. Ponadto, w trybie planowym przyjmowani są pacjenci z przewlekle niewyrównaną metabolicznie i/lub powikłaną cukrzycą.  Prowadzone są także diagnostyka i leczenie powikłań makro- i mikronaczyniowych cukrzycy. Oddział prowadzi leczenie zachowawcze zespołu stopy cukrzycowej, a w razie potrzeby w tym zakresie współpracuje z oddziałami chirurgii ogólnej i naczyniowej.

W Oddziale do leczenia cukrzycy wdrażane są najnowocześniejsze formy farmakoterapii oraz metody insulinoterapii, jak również nowe technologie medyczne oraz systemy do monitorowania glikemii. W Oddziale prowadzone są też programy lekowe oraz badania kliniczne z zastosowaniem nowych leków dla pacjentów z cukrzycą oraz zaburzeniami metabolicznymi. Personel Oddziału prowadzi również edukację dotyczącą zagadnień dietetycznych oraz zasad kontrolowania i leczenia cukrzycy.

W Oddziale prowadzone jest kształcenie podyplomowe. Posiadamy 3 miejsca szkoleniowe w dziedzinie diabetologii oraz 3 miejsca szkoleniowe w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prowadzimy także staże kierunkowe w zakresie diabetologii.

W Pododdziale Diabetologii i Chorób Metabolicznych zajmujemy się:

 • diagnostyką kliniczną cukrzycy i jej przewlekłych powikłań;
 • leczeniem dożylnym insuliną chorych z przewlekle i znacznie niewyrównaną cukrzycą;
 • leczeniem ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy (kwasica ketonowa, zespół stopy cukrzycowej)
Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 238
endokrynologia@4wsk.pl
Sekretariat Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych
261 660 363
kchw@4wsk.pl
Kierownik
261 660 241
Pielęgniarka Oddziałowa
261 660 364
Dyżurka lekarska (pokój 01002)
71 72 10 864, 261 660 873
Dyżurka lekarska (pokój 01003)
71 72 10 865
Dyżurka pielęgniarek
261 660 375
Pracownia densytometrii
261 660 743
Sekretariat Diabetologii
261 660 238
diabetologia@4wsk.pl
Dyżurka lekarska Diabetologii (pokój 01002)
71 72 10 864, 71 72 74 113, 261 660-873
Dyżurka lekarska Diabetologii (pokój 01003)
71 72 10 869, 71 72 10 872; 71 72 10 865

Personel

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
dr n.med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko
Kierownik
lek. Rafał Szymczak
Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Renata Węglarz
Mateusz Tabin
Kierownik Oddziału Diabetologii i Chorób Metabolicznych
dr n. med. Mateusz Tabin

Lekarze:

lek. Aleksandra Majcherek
lek. Martyna Olesińska-Mader
lek. Aleksandra Zamojska-Steciak
lek. Małgorzata Głuszczak
lek. Karolina Kowalik
lek. Artur Andrzejewski
lek. Maja Rączy-Krzemianowska

Lekarze rezydenci:

lek. Kinga Ambroszczyk
lek. Piotr Markowski
lek. Dagmara Gutbier
lek. Anna Podstawa
Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO A - PARTER
Kliniczny Oddział Endokrynologiczny z Pododdziałem Diabetologii i Chorób Metabolicznych

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content