logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby

Klinika składa się z Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej i Chirurgii Wątroby oraz Pracowni Diagnostyki Chorób Naczyń.

Kontakt
Sekretariat Kliniki czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 358
chir.nacz@4wsk.pl
Koordynator ds. Transplantacji
261 660 155, fax: 261 660 156
btr@4wsk.pl
Gabinet lekarski chirurgii naczyniowej
261 660 673
Pielęgniarka Oddziałowa
261 660 356
Dyżurka pielęgniarek
261 660 291
Odcinek pooperacyjny
261 660 162
Poradnia chirurgii naczyniowej
261 660 755

Personel

Kierownik Kliniki
dr n. med. Kornel Pormańczuk
Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
ppłk lek. Andrzej Litarski
Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej i Chirurgii Wątroby
dr n. med. Paweł Chudoba
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lucyna Załustowicz

Rehabilitacja:

mgr Marek Rej – kierownik zespołu fizjoterapeutów
mgr Justyna Wydrowska
mgr Artur Kłak
mgr Adrianna Solińska

Sekretariat Kliniki:

Ewa Kowalska
Ewa Józefowiak

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 1
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content