logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu

Jednostka jest częścią Ośrodka Chorób Układu Nerwowego.

Oddział ma najwyższy, trzeci stopień referencyjny, jest wiodącym ośrodkiem w leczeniu stwardnienia rozsianego. Dysponuje 28 łóżkami z wydzielonymi dwiema salami intensywnego nadzoru neurologicznego, głównie dla chorych z udarem mózgu. Rocznie hospitalizowanych jest tu około 1300 pacjentów. W poradni leczenia SM opieką objętych jest prawie 400 pacjentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu leczymy według standardów europejskich m.in.:

  • Udary mózgu
  • Chorobę Parkinsona
  • Chorobę Alzheimera
  • SM (stwardnienie rozsiane) – program leczenia NFZ
  • Program leczenia przetoczeniami immunoglobulin

Mamy dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych: MRI, tomografii komputerowej TK, angiografii, USG, pracowni elektrofizjologii EMG, badania potencjałów wzrokowych i somatosensorycznych, korzystamy z usług nowocześnie wyposażonego laboratorium analitycznego. W ramach oddziału pracują: pracownie EEG oraz USG tętnic dogłowowych.

Kliniczny Oddział Neurologiczny zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

  • chorób naczyniowych mózgu (pododdział udarowy)
  • chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane – program NFZ leczenia SM)
  • zespołów pozapiramidowych, otępiennych
  • chorób nerwowo-mięśniowych
  • programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin

Sekretariat przyjmuje interesantów w godz. 7.00-13.00. W sprawie przyjęć planowych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny najlepiej w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 10.00-12.00.

Skierowanie do szpitala można składać osobiście oraz telefonicznie.

Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-13:00
261 660 410
neurologia@4wsk.pl
Ordynator
261 660 305
Zastępca ordynatora
261 660 306
Gabinet lekarski
261 660 307, 261 660 142
Punkt Pielęgniarski
261 660 310
Pielęgniarka Oddziałowa
261 660 309
Pracowania EEG
261 660 399 lub 609 801 926

Personel

Kierownik Ośrodka Chorób Układu Nerwowego
dr hab. n. med. Bogdan Czapiga
Ordynator
lek. Andrzej Wiak
Zastępca Ordynatora
lek. Bartłomiej Mielcarek
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Orfin
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Aleksandra Bińczak
Kierownik Pracowni EEG
lek. Joanna Janczarska
Kierownik Pracowni USG
lek. Tomasz Ziemba

Lekarze:

lek. Olga Florkiewicz-Szufla
lek. Jurii Vlasyk
lek. Magdalena Tumiłowicz
- poradnia leczenia SM
lek. Elżbieta Toporowska
- poradnia neurologiczna

Lekarze rezydenci:

lek. Alicja Jabłońska
lek. Marta Mielcarek
lek. Dominika Ratajczyk-Jankowska
lek. Patrycja Radziwon
lek. Ewa Wilska
lek. Aleksandra Zabawa
lek. Małgorzata Szawieła
lek. Marcelina Śmiałek
lek. Michał Skrzek
lek. Michał Tyliszczak
lek. Urszula Chodorska

Neurologopeda

mgr Katarzyna Pakuła

Psycholog

mgr Agnieszka Powalisz-Ratajczyk

Rehabilitacja

mgr  Zdzisława Korzeniowska
mgr Tadeusz Adamek

Pracownia EEG

Grażyna Celej – technik elektrofizjologii

Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO M - PIĘTRO 2
Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content