logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

GOŚCILIŚMY PREZYDENTA WROCŁAWIA

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podziękował komendantowi płk. dr. hab. n. med. Wojciechowi Tańskiemu oraz dr hab. n. med. Beacie Jankowskiej-Polańskiej za zaangażowanie i pracę na rzecz osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego.Prezydent Sutryk oraz jego doradca Zbigniew Korzeniowski byli gośćmi comiesięcznej odprawy kadry 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. – Dziękuję panu komendantowi oraz pani profesor za wkład […]

OGRANICZONE ODWIEDZINY

W związku z nasileniem na terenie całego kraju zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, w tym COVID, w trosce o dobro naszych pacjentów oraz ich bliskich, ograniczamy do odwołania odwiedziny chorych, leczonych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.Odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego. Prosimy jednocześnie, by […]

DR N. MED. JAKUB KOBECKI!

Z wielką przyjemnością informujemy, że lek. Jakub Kobecki, nasz rezydent z Ośrodka Chirurgii, obronił pracę doktorską „Rola wybranych nektyn jako czynników prognostycznych w raku jelita grubego”.Promotorem pracy był dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a promotorem pomocniczym dr Paweł Gajdzis z Zakładu Patologii Klinicznej Katedry Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. […]

GRANT NA CYFRYZACJĘ

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ otrzymał grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”.Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji tych placówek medycznych, które udzielają świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ. Dofinansowanie projektu z UE 159 000,00 zł.

DOKTOR EWA JANISZEWSKA!

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, mgr Ewa Janiszewska jest kolejnym naszym pracownikiem z tytułem doktora. Pod koniec października obroniła pracę „Zmiany glikozylacji klasteryny oraz ekspresji wybranych parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej jako potencjalne biomarkery obniżonej płodności męskiej”.Ewa Janiszewska uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Promotorem […]

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content