logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Kucharz

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Kucharz

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Kucharz

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Dział Żywienia

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

zasadnicze wykształcenie zawodowe lub podstawowe wykształcenie i  kurs przysposobienia zawodowego,

Wymagania dodatkowe:

mile widziany staż pracy w gastronomii,
umiejętność współpracy w zespole,
zdyscyplinowanie,
empatia.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

produkcja posiłków na potrzeby kuchni szpitalnej,
inne zadania związane z pracą kuchni.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

Kontakt telefoniczny, nr tel. 261 660 535 lub przesłanie zgłoszenia na adres: hr@4wsk.pl

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 29 marca 2024 r. do godz. 12.00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content