logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach umowy kontraktowej nr 1/2024 – lekarz-kier. Kliniki Orto. i Traum. Narządu Ruchu

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach umowy kontraktowej nr 1/2024 – lekarz-kier. Kliniki Orto. i Traum. Narządu Ruchu

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach umowy kontraktowej nr 1/2024 – lekarz-kier. Kliniki Orto. i Traum. Narządu Ruchu

Data dodania:

KONTAKT TELEFONICZNY Z DZIAŁEM KADR  tel. 261 660 117

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach umowy kontraktowej  – scan poniżej

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i Materiały Informacyjne o Konkursie na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych – scan poniżej

Wymagania w stosunku do oferentów i wymagane dokumenty zawiera § 6 i 7 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i Materiały Informacyjne o Konkursie na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – do pobrania poniżej

Załącznik nr 1a Wzór umowy – do pobrania poniżej (pobrać właściwy zakres)

SKŁADANIE OFERT W KANCELARII OGÓLNEJ (BUDYNEK GŁ.KSIĘGOWEGO) do 17.01.2024r.godz.11.00

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content