logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2024 – lekarze kardiologia

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2024 – lekarze kardiologia

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2024 – lekarze kardiologia

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej

nr 14/2024

 1.   Termin składania ofert 16.04.2024 r. do godziny 11.00

2.   Miejsce składania ofert – Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach

opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w

zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.

  1. Przedmiot konkursu – Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ZAKRES 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Kliniki Kardiologii (minimalnie 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu, max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 2) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności zastępcy Kierownika Ośrodka Chorób Serca w Klinice Kardiologii (max. 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 3) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Kardiologii Ogólnej w Klinice Kardiologii ( min. 160, max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 4) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i kierowania procedurami jednodniowymi wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca w Klinice Kardiologii ( min. 160, max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 5) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Klinice Kardiologii (max. 190 godz. pozadyżurowe w miesiącu, dyżury medyczne) –1 lekarz specjalista;

ZAKRES 6) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Klinice Kardiologii (max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) –  1 lekarz specjalista;

ZAKRES 7) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania zabiegów w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z wykonywaniem czynności zastępcy kierownika Kliniki Kardiologii (max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 8) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania pełnego zakresu zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych,  inwazyjnych zabiegów chorób strukturalnych  oraz dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii – (max. 110 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 5 lekarzy specjalistów;

ZAKRES 9) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologii, pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii oraz wykonywania pełnego zakresu zabiegów ( diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych oraz dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia (max. 170 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 1  lekarz specjalista;

ZAKRES 10) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Zastępcy Kierownika Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Klinice Kardiologii  (min. 140, max. 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 11) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania badań ultrasonograficznych serca i uczestnictwo w zespole leczenia inwazyjnego chorób strukturalnych serca w Klinice Kardiologii (min. 160, max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 2 lekarzy specjalistów;

ZAKRES 12) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii: konsultacje kardiologiczne szpitalne i komisji wojskowo-lekarskiej, wykonywania badań ultrasonograficznych układu naczyniowego, jamy brzusznej i koordynowanie programu KOS – Zawał w Klinice Kardiologii (min. 160, max. 190 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 13) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Zastępcy Kierownika Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej, wykonywania zabiegów w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów,  pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii (max. 200 godz. pozadyżurowych w miesiącu łącznie w Klinice Kardiologii i Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, dyżury medyczne)  – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 14) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania badań ultrasonograficznych serca i kierowanie zespołem leczenia inwazyjnego chorób strukturalnych serca w Klinice Kardiologii (max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu) –  1 lekarz specjalista;

ZAKRES 15) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania badań ultrasonograficznych serca i tętnic dogłowowych dla Kliniki Kardiologii oraz Poradni Kardiologicznej, uczestnictwo w zespole leczenia inwazyjnego chorób strukturalnych serca oraz pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii (max. 180 godz. pozadyżurowych w miesiącu łącznie w Klinice Kardiologii  i  Poradni Kardiologicznej, dyżury medyczne) – 2 lekarzy specjalistów;

ZAKRES 16) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania ablacji i implantacji stymulatorów serca w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii oraz kontroli urządzeń w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów (min 80 godz. max. 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu łącznie w Klinice Kardiologii  i  Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów) –  1 lekarz specjalista;

 ZAKRES 17) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania zabiegów w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów  i pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii (max. 200 godz. pozadyżurowych w miesiącu łącznie w Klinice Kardiologii i Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, dyżury medyczne) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 18) CPV 85111200-2  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych (drugi lekarz) w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu (min 40 godz., max. 96 godz. dyżurów medycznych w miesiącu) – 2 lekarzy w trakcie specjalizacji;

ZAKRES 19) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, wykonywania badań ultrasonograficznych serca i uczestnictwo w zespole leczenia inwazyjnego chorób strukturalnych serca w Klinice Kardiologii (min. 50 godz., max. 120 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 20) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (max. 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne w Klinice Kardiologii i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 21) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz kontroli urządzeń w  Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów (min.90 godz., max. 150 godz. pozadyżurowych w miesiącu, w tym min. 40 godz. max. 60 godzin w miesiącu w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, dyżury medyczne)
– 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 22) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania pełnego zakresu zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych oraz dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii – (max. 110 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 23) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania pełnego zakresu zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych,  inwazyjnych zabiegów chorób strukturalnych  oraz dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii oraz wykonywanie czynności Zastępcy Kierownika Pracowni Hemodynamiki – (max. 110 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 24) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej (przyszpitalnej) w 4WSzKzSP ZOZ we Wrocławiu (max. 200 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

  1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

                                 zakres 1 – 24           od dnia   01.05.2024r. do dnia 30.04.2025r.

 Otwarcie ofert: 16.04.2024 r. godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu: do 22.04.2024 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

 Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content